Ældreforhold

Ældreboliger er vanskelige at leje ud

Kommuner betaler dyrt, når anviste ældre takker nej til en ældrebolig i et boligselskab

HJØRRING:De ældre i Hjørring vil ikke altid bo i de boliger, de kan komme til at bo i. I hvert fald er det blevet et økonomisk problem for kommunen, at flere og flere af de ældreboliger, som Hjørrings forskellige boligselskaber stiller til rådighed, står tomme i længere tid. Det betyder nemlig udgifter for kommunen, så nu lader man boligselskaberne leje boligerne ud i stedet. I år har ikke-udlejede boliger kostet kommunen 240.000 kr. Problemet opstår ved, at Hjørring Kommune har retten til at visitere til en række boliger i kommunens boligforeninger, men når så de ældre anvises til boligerne, siger de ofte nej tak. - Det er med nogen undren, at vi kan konstatere, at boligerne er vanskelige at udleje. Specielt Buen og Nørrebro, siger formanden for socialudvalget, Helmuth Zickert (S). Det drejer sig blandt andet om 18 boliger i det nye byggeri, Buen, som ejes af Dansk Boligselskab. Her oplyser de ældre, at indskuddet og huslejen er for stor og lejlighederne for små. I lejlighederne er der ét værelse, som med skillevægge kan opdeles til to. På Nørrebro, som ejes af Boligselskabet AB, er der 40 boliger, som også har været vanskelige at leje ud. Lejlighederne er ikke egentlig handicapvenlige, idet en kørestolsbruger har svært ved at komme ind på badeværelset. Ifølge socialforvaltningen er især de seks boliger med tre-værelses lejligheder beregnet til ægtepar vanskelige at udleje, fordi køkkenerne er utidssvarende med to kogeplader og miniovn. Administrator i AB, Niels Chr. Elefsen, synes nu ikke han har oplevet det helt store problem med udlejningen: - Der har ikke været de store problemer. Vi havde en enkelt lejlighed, der stod tom i 14 dage, men ellers synes jeg ikke, de står tomme. Det har været svært at udleje vores boliger på Tørholmsvej efter renoveringen, men de er også lejet ud nu. Det sidste sted, hvor der har været problemer, er ved udlejningen af 16 boliger på Frederikshavnvej 12-16, som de ældre siger er for små. - Og så sker adgangen til boligen direkte gennem køkkenet, og det kom bag på os. Måske kan boligerne engang med tiden omdannes til ungdomsboliger i stedet, siger Helmuth Zickert.