Ældreboliger skal friskes op

Kommunen har fortrudt - vil stadig have ret til at leje boliger ud

HJØRRING:Hjørrings social- og sundhedsudvalg har fortrudt en beslutning om at opsige visitationsretten til en række ældreboliger i byens boligselskaber. I stedet vil man i en prøveperiode i samarbejde med boligselskaberne foretage en række tiltag, der skal gøre det lettere at leje boligerne ud. Det drejer sig om en række boliger, som det gennem lang tid har været svært for boligforeningerne at udleje, fordi de er for små, ikke ligger centralt eller ikke har et rigtigt køkken. - Vi vil i lade forvaltningen bidrage med en mere lempelig administration ved tildelingen af boligerne, så nogle af dem, der tidligere ville blive afvist, ikke længere vil blive det. Det skulle sikre en lidt større brugerflade, siger formanden for udvalget, Helmuth Zickert (S). Vanskelighederne med at udleje en række boliger, som kommunen har visitationsret til, blev drøftet i udvalget i september. Det skete, fordi det er dyrt for kommunen, når boligerne står tomme. Det havde på det tidspunkt kostet kommunen 240.000 kr. i 2004. Boligerne kommer til at stå tomme, når de ældre, der får boligerne anvist alligevel ikke vil have dem, fordi de ældre mener, at boligerne har en række mangler. Udvalget har nu besluttet at forbedre boligerne, så de skulle blive lettere at udleje. På Buen drejer det sig om 18 boliger. Her vil man nu opsætte lette skillevægge, så lejlighederne kan indrettes som en to-rums bolig. På Nørrebro er det svært at udleje 40 boliger. Her vil man ændre køkkenet, så der bliver et rigtigt bordkomfur i de lejligheder, der i dag kun har to kogeplader og en miniovn. De sidste boliger med problemer er 16 boliger på Frederikshavnsvej, som mange siger er for små. Her overvejer man nu at opfriske køkkenet og udarbejde et informationsmateriale fra boligselskabet, som vil fremhæve den bynære beliggenhed. Nu prøver boligselskaberne og Hjørring Kommune i det næste år at gøre en indsats for at leje boligerne ud. Så skal sagen igen diskuteres om et års tid, og er det ikke blevet bedre med udlejningen, vil udvalget igen diskutere, om kommunen skal overlade udelejningen til boligselskaberne.