Handicappede

Ældreboliger tryllet om til plejeboliger

Der er ikke frit valg af leverandør til hjælp i plejeboliger

SKAGEN:Med et snuptag har Frederikshavn Kommune forvandlet 300 ældreboliger til plejeboliger. Det er foregået på papiret uden at ændre noget ved boligerne. Men konsekvenserne for beboerne er store. Når en ældrebolig forvandles til en plejebolig, mister beboeren nemlig retten til at vælge mellem kommunal hjemmepleje og private leverandører, der tilbyder de samme ydelser. Flertallet i socialudvalget ville i første omgang helt afskaffe det frie valg i både ældreboliger og plejeboliger. Men Kommunernes Landsforening belærte kommunen om, at den ikke har ret til fratage beboere i ældreboliger det frie valg. Derimod kan kommunen beslutte, at beboere på plejehjem og ”lignende tætte boenheder” (plejeboliger) ikke kan fortsætte med frit leverandørvalg. Begreberne plejebolig og ældrebolig er imidlertid ikke defineret i lovgivningen, men baseret på historisk tradition, forklarer socialdirektør Jan Nielsen. De tre gamle kommuner har sondret mellem de to boligtyper på forskellig måde. Skagen har haft langt flere ældreboliger med frit valg end de to andre sammenlægningskommuner. Kommunernes Landsforening fortalte også, at kommunen selv kan beslutte hvilke boliger, der er plejeboliger. Kommunen skal blot foretage en saglig funderet sondring mellem de to boligtyper. Den opdeling fik forvaltningen til opgave at foretage, og den førte - keine Hexerie, nur Behändigkeit - til et resultat tæt på det, som det politiske flertal fra starten havde ønsket. Nemlig at det frie valg blev begrænset til et fåtal af de boliger, som kommunen har visitationsret til. Antallet af ældreboliger blev på én gang blev reduceret fra 422 til 110, mens antallet af plejeboliger næsten blev fordoblet til 820. Glemt høring I skyndingen glemte kommunen at spørge Ældrerådet om, hvad det mente, og det beklager Jan Nielsen. - Vi har snorksovet i forvaltningen og begået en formel fejl, siger han. Ændringen rammer flest ældre i Skagen, færre i Frederikshavn og kun ganske få Sæby. Jan Nielsen anslår, at omkring 50 af beboerne i de ældreboliger, der ændres til plejeboliger, har benyttet det frie valg og fået en privat leverandør. Beboerne er ikke blevet informeret om beslutningen om at ændre deres hjem fra ældre- til plejeboliger. - Det er helt bevidst, at vi har valgt ikke at sende breve ud, siger Jan Nielsen. - Der skal ske en re-visitiation til hjemmehjælp, og der sker ingen ændring før vores folk har været ude at at snakke med de ældre. Informationen bliver givet i ”ansigt til ansigt,” og det mener vi er den rigtige måde at give den på. Et politisk valg Kriteriet for en plejebolig er nu, at boligen ligger i et tæt plejemiljø med tilhørende aktiviteter og fællesfaciliter. Men det er kriterier, som kommunen selv har fastlagt. Birgit Hansen ser fastlæggelse af ens kritier som en nødvendighed i harmoniseringen mellem de gamle kommuner. Men hun bekræfter, at kommunen kunne have valgt en anden grænsedragning mellem plejeboliger og ældreboliger - og dermed også af antallet af brugere med/uden frit leverandørvalg. Ulige konkurrence For hende der er både ideologiske og økonomiske grunde til at trække en skillelinje, som placerer færre boliger i gruppen af ældreboliger med frit valg. - Frit valgsordning er ikke hensigtsmæssigt for kommunen, siger hun. - Brugerne kan tilkøbe ekstra ydelser hos private, men det er ikke en mulighed, som kommunen kan tilbyde. Fri konkurrence er udmærket, men som det er nu, er ordningen ikke fair over for kommunerne. Når de private firmaer er gået hjem, så er det kommunen, der tager over i ældreboliger og de tætte plejemiljøer. Det er dyrt for kommunen. Så i de tætte plejemiljøer skal det være kommunen, der yder hjælpen, siger Birgit Hansen.