Ældreboliger ved skillevej

Hjørrings mest eftertragtede ældreboliger er i fare. Cathrinegården, som ligger midt i byen, er til debat.

Dø­ren smæk­ker mås­ke i for Hjør­rings æl­dre­bo­li­ger i Cathrinegården. Kom­mu­nen har for­hand­let en fem­årig le­je­kon­trakt hjem. Men hvad så? Ar­kiv­fo­to: Hans Ravn

Dø­ren smæk­ker mås­ke i for Hjør­rings æl­dre­bo­li­ger i Cathrinegården. Kom­mu­nen har for­hand­let en fem­årig le­je­kon­trakt hjem. Men hvad så? Ar­kiv­fo­to: Hans Ravn

Skal kommunen købe ejendommen, som man har forkøbsret til, skal man betale mere i husleje eller skal de 48 ældre flyttes til andre ældreboliger? Hjørring Kommune har gennem 20 år lejet Cathrinegården for at leje den ud til 48 ældre samt 10 unge. Lejemålet udløber i år, hvorfor det er nu, Hjørring Byråd skal beslutte sig for, hvad der skal ske med boligerne. Byrådet drøftede tirsdag, hvad man skal stille op med boligerne. En gruppe har længe forhandlet med ejerne om en forlængelse af lejekontrakten for fem år. Ældreboligerne blev opført i 1988 af Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Prisen var dengang 58 mio. kr. Ved lejemålets begyndelse skulle kommunen betale fem pct. af den samlede anskaffelsessum - en sats som voksede til 14 pct. i 2007. Det betyder en aktuel kommunal leje på otte mio. kr., som i 2006 gav et underskud for kommunen på 6,3 mio. kr. Nedsat husleje Det er lykkedes for kommunens forhandlere at få lejen de kommende år sat ned til fem mio. kr., men samtidigt venter man kun at få 2,8 mio. kr. ind i lejeindtægt. Flertallet i byrådet stemte for, at man forhandler sig frem til en femårig lejekontrakt og ikke gør brug af forkøbsretten. Samtidigt skal man forhandle en alternativ lejekontrakt med et længerevarende lejemål. Hvis ikke det kan lykkes, skal lejemålet afvikles, og de 48 ældre må flytte til andre ældreboliger. Kun Kurt Mikkelsen (V) var sammen med SF's gruppe imod den indstilling: - Vi skal gøre brug af forkøbsretten. Tanken om, at den ejendom glider ud af hænderne på kommunen, er ikke til at holde ud. Vi skal købe ¿ måske med henblik på videresalg til et boligselskab. Cathrinegården er for nylig solgt videre til Invest 06 ApS for 76 mio. kr. En handel, som er betinget af, at Hjørring Kommune ikke vil købe. - Den pris, Cathrinegården er solgt til, er urealistisk høj efter Hjørring-priser, fastslog Kurt Mikkelsen, som også bad om, at kommunen ser nærmere på Cathrinegårdens underskud.