Ældrecenter besøger Aalborg Zoo

En stor del af Østervrå Ældrecenters beboere, personale og pårørende går og glæder sig i disse dage. Gennem længere tid har man på centret haft travlt med at planlægge en udflugt til Aalborg Zoologiske Have. Onsdag formiddag den 14. maj holder busserne så for døren, og cirka 55 personer sætter kursen sydpå spændte på dagens program. Med sig bringer de lækre sandwichs, drikkevarer, kaffe og kage til turen, som ventes at vare til midt på eftermiddagen. Hallen får nyt navn Østervrå Hallen er klar til at tage navneforandring - akkurat som folkeskolen i byen netop har gjort. Forklaringen er, at hallen er udvidet med et kulturhus, og det ganske logiske navn vil herefter være Østervrå Idræts- og Kulturcenter. VOERSÅ Byggeri dyrere end beregnet Det bliver dyrere at udvide Voerså Børnehave end ventet. Der var sat 1.130.000 kroner af til byggeriet, men ved licitationen var der billigste bud 92.000 kroner dyrere. Det er givet, at de nødvendige penge bliver frigivet. Spørgsmålet er så blot, hvem der skal dække den ekstra udgift. Det spørgsmål drøfter de lokale politikere på udvalgsmøder i denne uge. SÆBY Kommunen blev frikendt Arbejdsretten har afsagt dom i en sag om et antal kommuners overenskomstbrud ved for sen udlevering af aktivitets- og mødeplaner og for sen udbetaling af undervisningstillæg. Sæby var en af disse kommunen, og kommunen blev frifundet for bod. Hvem skal betale regningen? Det er almindelig kendt, at Sæby bibliotek p.t. ikke er noget at råbe hurra for. Derfor kører masser af sæbynitter til Frederikshavn, når de skal låne bøger, musik og film. Umiddelbart en ringe forretning for Frederikshavn Kommune. Men den får dog lidt håndører i form af en såkaldt mellemkommunal betaling. Derfor har Frederikshavn Bibliotek nu stillet kollegerne i Sæby i udsigt, at en regning på 41.330 kroner er på vej. Denne regning har man ikke budgetdækning for i Sæby, og biblioteket har derfor bedt politikerne om en tillægsbevilling. Børne- og kulturudvalget drøfter sagen onsdag. Indstillingen fra embedsmændene er, at biblioteket selv må finde pengene. Rundkørsel på vej Den længe ventede rundkørsel i krydset Aalborgvej/Østkystvejen/Vendløsvej vil blive anlagt i perioden fra 1. august til 10. oktober. Rundkørslen laves i samarbejde mellem amtet og kommunen og vil blive udført således, at 22 meter lange specialkøretøjer kan kante sig igennem ved brug af et såkaldt overkørselsareal. Der etableres et belysningsanlæg og en 2,5 meter bred cykelsti ved rundkørslen. For at gennemføre projektet skal der eksproprieres et areal på 1.550 kvadratmeter. Tre blå flag - som sædvanlig. Den internationale Blå Flag-jury har besluttet, at Sæby Kommune i den kommende badesæson må hejse tre af de eftertragtede blå flag. Flagene hejses som sædvanlig ved Lyngså Strand, Sæby Nordstrand og Sæby Lystbådehavn. Det sker 5. juni. Flagene er det synlige bevis på, at miljøet og faciliteterne på de nævnte steder er i orden.