Grønhøj

Ældrecenter lukker

ØSTRUP:Dagene er talte for et af landets mindste plejehjem, Grønhøj Ældrecenter i Østrup i Aars Kommune. Et enigt socialudvalg besluttede på et ekstraordinært møde onsdag en indstilling om at afvikle ældrecentret ”snarest muligt”. Derefter har et lige så enigt økonimiudvalg tilsluttet sig indstillingen, der skal behandles på byrådsmødet 21. april. - Jeg tror, at løbet er kørt, siger Egon Rasmussen, der er næstformand i bruger-pårørenderådet ved Grønhøj. Rådet har kæmpet en brav kamp for at bevare ældrecentret, en kamp som beboerne i Østrup har bakket op om. Det er til- og ombygning af Aars Kommunes tre øvrige ældrecentre, der gør Grønhøj overflødig sammen med prognoser for udviklingen af antallet af plejekrævende ældre. - Det er ikke så behagelig en beslutning, erkender formanden for socialudvalget Henriette Qvist (V). Den øgede kapacitet på de øvrige ældrecentre giver mulighed for, at samtlige beboere og personale kan flytte samlet, men det er den enkelte beboer alene, der bestemmer hvor vedkommende vil hen. - Vi vil efterkomme de ønsker som beboerne har, siger Henriette Qvist, der understreger at flytningen bliver udgiftsneutral for beboerne.