Ældrecentre hjælpes ad

10 ældrecentre i Thisted Kommune har akkumuleret et overskud på tilsammen 13,6 mio. kr., hvoraf nogle fordeles til otte centre, der døjer med underskud på tilsammen 8,5 mio. kr.

- Udvalgets helt klare holdning er, at vi skal give den samme service til borgerne uansat, om de bor på et center med overskud eller underskud. Derfor har vi været nødt til at lave en udligning. Sådan siger Ole Christensen (S), formand for social- og sundhedsudvalget i Thisted Kommune. Udvalget har netop godkendt et forslag fra forvaltningen om en vis omfordeling af overskud fra nogle ældrecentre til centre, der har en anstrengt økonomi. 10 centre havde tilsammen oparbejdet et overskud på 13,6 mio. kr. ved udgangen af 2010, og de skal nu aflevere 5,3 mio. kr. til de otte centre, der tilsammen havde et underskud på 8,5 mio. kr. Forslaget til fordeling har været drøftet en del blandt ældrecentrene. Det fortæller ældrechef Jan Bendix Jensen. - Det har været en rigtig svær diskussion for os, men der er en generel forståelse for, at det er den her måde, vi kan gøre det på. Hensynet til en ensartet service for borgerne har skullet opvejes med incitamentet for ældrecentrenes ledere om at styre økonomien fornuftigt. Derfor bevarer de også en pæn del af opsparingen lokalt. - De har jo behov for en pulje at stå imod med, eksempelvis hvis et par medarbejdere bliver langtidssyge. Det er også udmærket, hvis de vil gøre en særlig indsats for efter- og videreuddannelse, siger Ole Christensen.