Ældreforhold

Ældredebat genopvagte valgkampen

FARSØ/HVALPSUND:Oppositionsleder Thorkild Fransgaard, Alternativlisten, forsøgte under byrådets debat om plejehjems-renoveringerne i Hvalpsund og Farsø, at genoplive valgkampen fra efteråret 2001 - og mødte bred mostand fra Venstre og Socialdemokratiet, der anklagede ham for at gøre de ældre bange og usikre. Sammen med byrådsmedlem Jette Thomsen (K) førte Fransgaard valgkamp med påstande om, at de ældre i fremtiden ikke vil have krav på den samme pleje og omsorg som i dag, hvis plejehjemmene blev omdannet til ældreboliger frem for de gammeldags plejehjem. Det er påstande, som Socialministeriet over for NORDJYSKE Stiftstidende helt har afvist med henvisning til, at kommunen stadig er forpligtet af serviceloven, der gælder for alle ældre - uanset om de bor på plejehjem eller i ældrebolig. Alligevel forsøgte Fransgaard med opbakning fra Niels Krebs Hansen (K) at skabe tvivl om, hvilken pleje, de ældre har krav på, når plejehjemmene står færdigrenoverede. Og det tændte i den grad socialudvalgsformand og S-gruppeformand Jens Chr. Pedersen, men også Venstre-gruppeformand Kurt Friis Jørgensen, der fandt påstandene "for meget urimelige". - Hvorfor påny skabe den tvivl blandt de ældre. Jeg har flere gange forespurgt i Socialministeriet, og det svar, jeg har fået hver gang, er, at de ældre faktisk får bedre rettigheder som beboere under ældreboligloven, end de har i dag under plejehjemsbekendtgørelsen. Og omdannelsen af plehjemmene betyder ikke, at vi har mulighed for at skære ned på plejen. Vi er stadig forpligtede af serviceloven, sagde Jens Chr. Pedersen. - Plejen og omsorgen bliver kun ringere, hvis et flertal herinde beslutter det, men jeg hører ikke nogen, der taler for, at vi skal spare på ældreplejen. Hvorfor så blive ved med at skabe usikkerhed blandt de ældre, skændte socialudvalgsformanden. Også borgmester H. O. A. Kjeldsen (V) afviste, at de ældre kunne vente besparelser. - Alle herinde er enige om, at vi ikke vil skære i ældreplejen. Skulle vi ikke enes om at bekræfte hinanden i det igen, og så lade det være ved det, foreslog borgmesteren. Carlo Nielsen, Alternativlisten, henviste til, at Ældre Sagen, hvor han selv har haft sæde i bestyrelsen, mener, at der er behov for flere regulære plejehjem - fordi ældreboliger ikke sikrer de ældre krav på nattevagter. Men også han fik voldsomme ord med på vejen af Jens Chr. Pedersen. - Hvorfor tror I, at vi - i øvrigt i fuld enighed - har besluttet, at der skal etableres servicearealer på Højgården? Hvorfor tror I, at vi indretter kontorer til nattevagterne? Tror I, at det er fordi, at nattevagterne skal flyttes væk fra de ældre? Det er selvfølgelig ikke tilfældet, og jeg synes, at I skulle holde jer for gode til at blive ved med at skabe usikkerhed, formanede socialudvalgsformanden. Fransgaard lukkede selv debatten ved at fastslå, at "jeg kun har sagt, at jeg ikke vil være med til at skære ned på de ældre. Og jeg er da glad for, at I andre også mener det".