EMNER

Ældreforeninger på vej sammen

} FUSION: Skovsgård Pensionistforening og Klub 90 er på vej mod en sammenlægning. På pensionistforeningens generalforsamling, som blev holdt på Skovsgårdskolen, sagde formand Ruth Kjærgaard, at der er planer om at gå sammen med Klub 90. Alle fremmødte stemte for ideen, som der bør arbejdes videre med, evt. finde et nyt navn til den ny forening. Ruth Kjærgaard aflagde en fyldig beretning om året, hvor der har været mange sammenkomster og den årlige udflugt samt en pakkefest og julefrokosten på Skovsgård Hotel, hvor Christian Jacobsen og Hans Aage Bager underholdt. Kasserer Ingeborg Hansen oplæste regnskabet, som balancerer med 5428 kr. Hans Aage Bager læste fortællingen "Da Skovly Borgerforening besøgte Samsø." Det høstede han stort bifald for. Man startede som sædvane generalforsamlingen med et veldækket kaffeford med lagkage og smørrebrød. Der blev sunget en del sange og afsluttet med "Altid frejdig når du går". Lis Møller og Ruth Kjærgaard blev genvalgt til bestyrelsen.