Ældreformand undrer sig

Ældreråd blev ikke hørt - udvalgsformand beklager

HOBRO:Ældre- og Pensionistrådets formand, Lilly Kræmer undrer sig. Hun har nemlig ikke forud for socialudvalgets møde, hvor den kommunale haveserviceordningen blev diskuteret, hørt en lyd fra socialudvalget. - Det har jo noget med de ældre at gøre, og som jeg forstår vores arbejde i Ældre- og Pensionistrådet, så skulle vi netop have sager, som vedrører ældre, til høring, siger Lilly Kræmer. Hun har derfor ikke som ældrerådsformand umiddelbart ret mange kommentarer til socialudvalgets beslutning om at hæve pensionisternes egenbetalingen for haveservice med 30 procent. Hun vil nu undersøge, hvorfor Ældrerådet ikke er blevet underrettet om, at socialudvalget skulle drøfte haveservice til pensionister. - Det var da absolut en sag, som vi ville have reageret på, understreger hun og fortsætter: - Og det er min personlige opfattelse, at der lige nu er en tendens til, at de ældre kommer til at betale mere og mere selv, siger Lilly Kræmer. Da socialudvalgsformand Hans Poulsen (S) bliver spurgt om, hvorfor Ældrerådet ikke er blevet hørt i sagen om haveservice til pensionister, lyder det prompte: - Det er en fejl, og det beklager vi! Det er ikke ond vilje, men der er simpelthen sket en procedurefejl, og naturligvis skal de høres. Jeg vil nu undersøge om, vi kan nå at få det til høring i Ældrerådet, inden vi implementerer den nye pris, siger Hans Poulsen. Ældre- og Pensionistrådet kan ikke forhindre socialudvalget i at træffe beslutningen om at hæve egenbetalingen. Rådet har blot en rådgivende funktion i forbindelse med udformningen af kommunens politik på ældreområdet. Men tilgengæld har byrådet og kommunens udvalg pligt til at høre Ældre- og Pensionistrådet før, der træffes beslutninger om initiativer, der vedrører de ældre i kommunen.