EMNER

Ældrekøkken under forandring

Nibe og Støvring måske i madfusion

STØVRING:Man ved ikke helt, hvad det der skal ske med produktionen af den mad, der bringes ud til kommunens ældre. Men man er sikker på, at der sker væsentlige ændringer inden for det næste års tid. Derfor vil man afsætte to millioner kroner til formålet på næste års budget uden helt præcist at vide, hvad de skal bruges til. Det er indstillingen fra Voksen- Ældreudvalget, der endnu en gang har haft køkkenområdet til drøftelse. Her er der i forvejen sket en del de sidste måneder. Ældrecenteret Birkehøj i Øster Hornum laver nu ikke selv den varme mad, men modtager den fra det større køkken på Mastruplund i Støvring. Men skal man gå fra varm mad og til kølemad, der let og sundt kan varmes op? Og kan man med fordel arbejde sammen med andre kommuner på området? - Det er en stor beslutning, og vi er ikke parate til at tage den endnu. Men vi venter at kunne gøre det inden sommerferien, og det er der ikke lang tid til for os. Det sidste planlagte møde er den 5. juni, fortæller Voksen- Ældreudvalgets formand, Jørgen Myrup (S). Spørgsmålet om kølemad er stadig til høring i de ældres organisationer, men udvalget er selv positivt stemt, efter at metoden har været beset og prøvesmagt ved Randers. Et andet mørkt område, der skal opklares, er, hvorvidt man skal gå i samarbejde med naboerne i Nibe Kommune om at lave og udbringe maden. Et emne, der selvfølgelig også diskuteres i Nibe, hvor repræsentanter for de relevante udvalg og forvaltninger fortsat undersøger muligheden for at lave et fælleskommunalt produktionsselskab. Samtidig har man dog ikke kappet båndene til den gamle struktur. Til juni-mødet vil man således have et forslag til hvordan det vil se ud, hvis der fortsat kun skal tænkes på at lave mad i og til Støvring Kommune. Det vil sige varm mad på Mastruplund, kold mad på Himmerlandshave i Suldrup, mens Birkehøj endegyldigt er blevet til et modtagekøkken for søstercentrene. Køkkenet på Mastruplund har i øvrigt fået påbud fra Arbejdstilsynet om at få især ventilationen renoveret. Et projekt til 250.000 kroner, der har fået tilladelse til at vente til august.