Ældreliv bliver mere mangfoldigt

Levealderen for de danske ældre er stadig støt stigende

AALBORG:De tider er forlængst forbi, hvor man kan betragte de ældre som en homogen gruppe. En helt ny publikation fra Ældre Sagen, ¿Ældre i tal - 2007¿, giver et mangfoldigt billede af de danske ældre, og det gælder også de ældres samlivsformer, oplyser Gerds Grønning, Ældre Sagen. Flere homoseksuelle folkepensionister lever nu i registreret partnerskab med en af deres eget køn. Det gælder nu 455 folkepensionister, oplyser Gerda Grønning, Ældre Sagen. Blandt heteroseksuelle folkepensionister er antallet af skilsmisser til gengæld støt stigende. Hver tiende dansker over 65 år er skilt. For 25 år siden var det kun hver tyvende. I alt lever 87.000 danskere over 65 år som fraskilte. Mange bliver skilt efter lange ægteskaber. Hver fjerde af de skilte mandlige pensionister havde således været gift i mere end 40 år, mens godt en tredjedel af de kvindelige pensionister havde været gift i mere end 40 år. Stadig flere pensionister lever alene, men det øgede antal skilsmisser er ikke den eneste forklaring. Næsten 45 procent af de kvindelige pensionister er enker. Derimod er det 16 procent af de mandlige pensionister, der er enkemænd. Et resultat af, at mange ægteskaber stadig indgås efter det traditionelle kønsrollemønster, hvor kvinder gifter sig med mænd, der er ældre end dem selv, på trods af, at mænd ikke lever lige så længe som kvinder. Derfor er der også stor forskel på, hvordan kvinder og mænd dør. Over halvdelen af de danske mænd dør i et parforhold, mens 80 procent af de ældre kvinder dør som enlige. Mere end hver tredje kvinde kan se frem til at dø som enlig på et plejehjem. I fremtiden venter eksperterne at forskellen mellem mænds og kvinders levealder vil blive mindre end i dag. I år 1900 kunne en nyfødt pige i Danmark forvente at leve 54 år, mens en nyfødt dreng kun kunne regne med en levetid på 50,5 år. Gennem hele det 20. århundrede er levetiden steget, og det gør den fortsat. I år 2006 kunne 65-årig dansk kvinde forvente at leve i yderligere 19 år og en 65-årig mand i lidt over 16 år. Men i år 2100 forventer eksperterne, at en 65-årig kvinde vil have en restlevetid på 27 år, mens en 65-årig mand vil have en restlevetid på 25 år.