Ældremad er stadig et varmt emne

Skal ældremaden være varm eller kold? Det spørgsmål vil først blive endeligt besvaret næste år

JAMMERBUGT:Spørgsmålet, om de ældre borgere skal have varm eller frossen mad i den ny Jammerbugt Kommune, er stadig i spil. På tirsdagens møde i Sammenlægningsudvalget lå der ellers et forslag klar til afstemning, der ved årsskiftet ville have sendt frossen eller kold mad ud til de ældre i Jammerbugt Kommune. Men det blev i sidste sekund bremset af et forslag fra Ældrerådet om at undersøge, hvad det vil koste kommunen, hvis de ældre også kan vælge varm mad. Hvad koster det? Mogens Gade (V), kommende borgmester i Jammerbugt Kommune, havde forinden mødet kigget nærmere på Ældrerådets forslag og taget det til efterretning. - Jeg synes, vi bør høre, hvad varm mad koster, konstaterede han på mødet i går aftes. Den melding blev indgangen til en diskussion, der udmundede i en fælles beslutning om at sende forslaget om ældremad tilbage til social og sundhedsudvalget for at få emnet behandlet endnu en gang. - Men har vi tiden til det, lød spørgsmålet fra Eva Rytter Andersen (S), formand for udvalget, der sammen med sine udvalgsmedlemmer blandt andet kan se frem til at undersøge ikke alene hvad varm, kold og frossen mad koster, men også hvad det vil koste at bringe den ud i køkkenbiler, taxaer eller en helt anden transportløsning. Fortsætter som nu På mødet var den umiddelbare vurdering, at udvalget ikke vil nå at få undersøgt emnet til bunds inden kommunesammenlægningen træder i kraft 1. januar. Løsningen bliver derfor at søge om dispensation hos Indenrigsministeriet. Hvis Indenrigsministeriet tillader, at beslutningen om ældremad bliver udsat til næste år, vil det betyde, at de ældre borgere fortsætter med den madordning, de i øjeblikket har i deres respektive kommuner på nuværende tidspunkt, indtil en endelig beslutning bliver vedtaget.