Ældremad fra sygehus forbliver varm ØKONOMI: Politikere dropper tanken om at lægge om til kølemad i Hobro

Sygehusets køkken skal fortsat lave varm mad til pensionisterne. ARKIVFOTO: HENRIK BO

Sygehusets køkken skal fortsat lave varm mad til pensionisterne. ARKIVFOTO: HENRIK BO

HOBRO:De hjemmeboende ældre i den gamle Hobro Kommune, der får kartofler og frikadeller fra den kommunale madordning, vil fortsat modtage dem varme fra Hobro Sygehus. Politikerne i Mariagerfjord Kommunes sundhedsudvalg har nemlig droppet deres idé om at få sygehuset til at lægge om til køle- vakuummad. - Det viser sig, at der ikke vil være nogen besparelse ved at få Hobro Sygehus til at lægge om, så derfor kan vi godt glemme alt om det. - Vi fortsætter med den ordning med varm mad, som de ældre og hjemmeboende i Hobro er glade for, siger formand for sundhedsudvalget Poul Bergmann (S), Hadsund. De ældre i den gamle Hobro Kommune er således garanteret varm mad til udgangen af 2009, hvor Hobro Kommunes kontrakt med sygehuset udløber. Mariagerfjord Kommune havde ellers en forventning om at kunne spare penge til transport ved at få sygehusets køkken til sætte maden på køl. Varm mad skal i sagens natur bringes ud daglig, hvorimod man kan nøjes med at levere kølemaden en gang om ugen. Kommunaldirektør Jens Nørgaard oplyser, at der kunne spares 400.000 kroner årligt på transporten over to et halvt år. Men da sygehuset samtidig skulle investere en million kroner i køkken og ny kølebil, var der samlet set ingen besparelse at hente. Formand for ældrerådet i Mariagerfjord Lilly Kræmer, Hobro, har indtryk af, at de ældre er glade for sygehusets varme mad. - Mange synes også, det er tryghedsskabende, at der kommer en til deres hjem hver dag. Omvendt hører vi, at dem der får kølemad i fx Hadsund synes det er dejligt, at de ikke skal sidde og vente på maden hver dag, men er frit stillet.