Ældremaden på de rette hænder

De borgerliges udlicitering af ældremaden var en fiasko, konkluderede S-formand på generalforsamlingen

Lokalpolitik 9. marts 2003 07:00

AARS: Socialdemokratiet i Aars glæder sig over, at ældremaden igen er på kommunale hænder. Det understregede formanden for den lokale partiforening Karin Glerup på generalforsamlingen. - Socialdemokratiet har hele tiden vendt sig imod, at noget så vigtigt som maden til kommunens ældre med vold og magt skulle gøres til genstand for de borgerliges ideologiske felttog, fastslog hun. - Vi kæmpede bravt imod den måde, udliciteringen fandt sted på, mindede hun om. - Navnlig var det uacceptabelt, at de borgerlige gennemtrumfede, at kommunens køkkenpersonale ikke fik lov til at afgive et kontrolbud. Hun pegede på de mange klager, siden maden blev udliciteret, som et sikkert tegn på, at udliciteringen blev en fiasko. - De startede allerede i det gamle byråds tid og fortsatte ufortrødent i indeværende byrådsperiode, pointerede hun. Den store tilslutning til borgermøderne om kommuneplanen luner til gengæld langt ind i socialdemokratiet i Aars. - Det var en glædelig overraskelse, fastslog Karin Glerup. - Det, der skulle til, var tilsyneladende, at møderne blev holdt lokalt i Hornum, Haubro, Vegger, Vestrup og Aars med udgangspunkt i det helt lokale, bemærkede hun og konstaterer, at socialdemokratiet selv havde held med en ny mødeform sidste år. - Vi satte fokus på, hvad det betyder med en borgerlig regering med skattestop og udlicitering. Det var et cafémøde med korte oplæg og rigtig god debatlyst. Der er ingen tvivl om, at vi skal videre ad den vej for at engagere flere i politik. Det er også lykkedes partiet at oparbejde en god tradition omkring 1. maj festlighederne i Aars Lystanlæg, vurderede hun. - Derfor har vi i år besluttet at leje et større telt, så vi har bedre plads til 1.maj-arrangementet. Landspolitisk konstaterer hun, at Poul Nyrup ikke længere havde tropperne bag sig, da han valgte at gå. Men hun beklager måden Mogens Lykketoft blev valgt. - Det er uden for enhver tvivl, at Mogens Lykketoft har en solid intellektuel ballast og stor viden. Seriøsiteten er i orden. Derimod var den måde, Mogens Lykketoft blev valgt på, ikke i orden. Der var nemlig intet valg. Intet skræmmer vælgere væk som intern uro. Heldigvis ser det ud til, at kræfterne nu bruges konstruktivt.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...