Ældrepakken giver kun få ekstra hænder i plejen

Administration af frit valg ordningen sluger en stor bid

AALBORG:Hvis gamle fru Hansen i Vejgaard troede, at regeringens ældrepakke, der blev lanceret i 2002, ville give hende mere hjemmehjælp, så må hun være blevet skuffet. Af de cirka 15 millioner kroner, Aalborg Kommune får hvert år, går en meget stor del til administration. Et af målene med ældrepakken var at indføre frit valg af blandt andet hjemmehjælp og rengøring. Men de i alt 500 millioner kroner, der hvert år bliver lagt oven i kommunernes bloktilskud, skal også gå til et generelt løft på ældreområdet, hedder det sig. Pengene er imidlertid ikke øremærkede, så nogle kommuner har valgt at bruge deres del af kagen på helt andre områder. I Aalborg Kommune tilfalder pengene dog Ældre- og handicapforvaltningen. I 2003 fik kommunen 14,8 millioner kroner fra ældrepakken. Cirka halvdelen af beløbet gik til at lægge arbejdsgangene om og indrette sig på frit valg ordningen. Mange penge gik også til flere visitationsbesøg hos de ældre, og så blev der endelig noget tilovers til at sende erstatningshjælp ud, når besøg blev aflyst. Sidste år beholdt forvaltningen "kun" 1,5 millioner kroner til administration af frit valg ordningen. Resten, 14,3 millioner kroner, blev sendt ud i lokalområderne, hvor visitationer og rådgivning slugte omkring en tredjedel. Resten er gået til erstatningshjælp og andre serviceforbedringer. Fordelingen er nogenlunde den samme i år. Ifølge forvaltningens egne beregninger, så ville man kunne ansætte cirka 50 medarbejdere ekstra i plejen, hvis samtlige 15 millioner kroner kunne bruges til ekstra hænder. Det svarer til, at hver af kommunens cirka 8500 brugere af pleje og rengøring kunne få fem minutters mere hjælp om ugen. - Jeg tror, at brugerne sætter pris på den øgede visitation og rådgivning. Det giver dem en form for retssikkerhed, at de jævnligt får en snak om, hvorvidt de får den hjælp, der er behov for, mener Michael Binderup, kontorchef i Ældre- og handicapforvaltningen. Antallet af ældre, der benytter sig af muligheden for frit valg, er støt stigende. I december sidste år havde 837 ældre i Aalborg Kommune valgt et af de tre godkendte private rengøringsfirmaer til at få støvsuget og vasket gulve i deres hjem. Det svarer til 11,2 procent af samtlige, der modtager praktisk hjælp. 97 borgere fik dækket deres behov for pleje af et af de to private firmaer, der er godkendt til dét. Det svarer til 3,2 procent af dem, der modtager pleje. Specielt inden for rengøringen steg antallet af borgere, der valgte privat rengøring, i løbet af 2004. Fra 567 i juli til de nævnte 837 i december. Ifølge Michael Binderup skyldes det, at mange nye brugere, der kun har behov for rengøring, men ikke for pleje, vælger et privat rengøringsfirma.