Ældreplejen lever ikke op til egne krav om kvalitet

Rengøring hver anden uge. Op til 14 dage uden frisk luft. Ulovlig udlevering af medicin. Det er noget af det, kommunens ældrepleje kritiseres for

Nora Jensen og hendes mor Johanne Louise Jensen, 89, nyder eftermiddagskaffen på plejehjemmet Hellashøj. privatfoto

Nora Jensen og hendes mor Johanne Louise Jensen, 89, nyder eftermiddagskaffen på plejehjemmet Hellashøj. privatfoto

AALBORG:Det er tirsdag eftermiddag på Hellashøj Plejehjem i Klarup. Johanne Louise Jensen på 89 år sidder inde i fællesstuen sammen med et par andre beboere. Den eneste ansatte som er på arbejde, har travlt med at gøre rent i køkkenet. Johanne Louises datter Nora Jensen spørger, om Johanne har været en tur uden for i dag: - Nej, så skal jeg gøre det alene, siger Johanne Louise Jensen, der er dement og sidder i kørestol. Klokken 16.30 skal Johanne på toilettet ifølge den pleje-/omsorgsplan, der er lavet af personalet. Men det kommer Johanne ikke. Den eneste medarbejder der er på arbejde, har ikke tid til at pleje de ni beboere, som bor på Hellashøj. Hun har i stedet travlt med at gøre rent i køkkenet og tilberede aftensmaden. - Personalet skal være bedre til at observere de individuelle behov, siger Nora Jensen. - Når min mor skriger, er det fordi hun skal på toilettet eller vil have noget. Så har hun ikke brug for at blive sat ned på en stue med lukket dør. Brud på standarder Historien fra Hellashøj er ikke enestående. Avisen har talt med 14 pårørende om forholdene på forskellige plejehjem i Aalborg kommune. Her fortæller en tredjedel, at de aldrig har fået udarbejdet en pleje-/omsorgsplan, som plejehjemmene har pligt til. En fjerdedel får ikke gjort rent én gang om ugen. Og over halvdelen oplever, at deres beboer kun kommer en tur udenfor hver anden uge. Ifølge kvalitetsstandarderne har beboerne på plejehjemmene krav på rengøring én gang om ugen og udleveringen af medicin skal varetages af en sygeplejerske. - Det er sygeplejerskens ansvar at udlevere medicinen til de ældre. Under vores tilsyn har vi flere steder kunnet konstatere, at det ikke er sket. I stedet har de ældre fået medicinen udleveret direkte fra apoteket, siger Knud Brinkløv Jensen, der er embedslæge for Region Nordjylland. Og ifølge ham skyldes sådanne brud på standarderne mangel på personale: - Det er naturligvis vanskeligt at opretholde kvalitetsstandarderne, når man ikke kan skaffe nok personale. Else Marie Sørensen, der er plejehjemsleder på Skovbrynet kender til problemet: - Normeringen af personale ligger så lavt, at vi kan have svært ved at opretholde standarderne. Blandt de adspurgte af pårørende fortæller en stor del, at der er for lidt tid til at tilfredsstille de sociale behov. - Jeg kan godt forstå, at de pårørende kan føle det sådan, men vi gør hvad vi kan, siger Else Marie Sørensen. I kommunens standarder står der, at beboerne skal op om morgenen for at have medicin og morgenmad. Men langt over halvdelen af de pårørende, som NORDJYSKE har talt med, har op til flere gange oplevet, at deres beboer først er kommet op til middag. Pårørendes mulighed for at klage foregår gennem Den Åbne Linie, som Aalborg kommune oprettede i 1995. Siden 2000 er antallet af klager steget fra 240 til 543 klager om året. Det er en stigning på over 100 pct. Nye tal viser, at der blandt andet var 176 klager over rengøringen, hvor flere pårørende oplevede, at deres beboere kun fik gjort rent hver anden uge. En lille tredjedel af klagerne er rettet mod madordningen, som ikke har fungeret optimalt. Og flere har klaget over, at beboernes kontaktpersoner har for lidt tid til pleje og omsorg og er gået hjem før tid. Rengøring stjæler tid Aalborg kommune har så hårdt brug for ekstra personale i ældreplejen, at man flere steder ansætter ufaglærte vikarer til at passe de ældre i ferieperioderne. Samtidig er antallet af sygedage blandt social- og sundhedsassistenter det højeste i Danmark med 24,5 dage om året. Kommunalt ansatte ligger på 18 dage om året. Anna Lis Hansen, 58, som er hjælper og arbejder på Elmely Plejehjem i Nørresundby, kender godt til nedskæringerne og problemerne med at overholde standarderne: - Der er for lidt tid til det sociale. Rengøring, tilberedning af mad og mere administrativt arbejde stjæler så meget tid, at man nogle gange siger til sig selv, at den personlige pleje er vigtigere end at gøre rent hos beboerne, siger Anna Lis Hansen. Rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen Nils Bell (V) er klar over de vanskelige forhold, men mener at der spiller andre faktorer ind: - Med den rette indstilling til arbejdet kan man nå langt. Men vi har brug for mere uddannet personale. Det erkender jeg. Nils Bell er med til at lave de kvalitetsstandarder, som plejehjemmene skal rette sig efter. Men han indrømmer, at det kan være svært at overholde dem: - Det kan ikke undgås, at de individuelle behov indimellem ikke bliver opfyldt, siger Nils Bell. I Aalborg kommune er der 1.769 ansatte på plejehjemmene. Samtidig er der 9.269 beboere. Det betyder, at der er én medarbejder for hver femte beboer. Men i og med de allesammen ikke er på arbejde på samme tid, oplever de fleste steder, at uligheden er større end én til fem. Om aftenen og natten er der færrest på arbejde. Men i dette tidsrum skal beboerne både have mad og lægges i seng. Det betyder, at der er mindre tid til rengøring, som der ellers er afsat tid af til. Øget brugerbetaling Tidligere betalte Aalborg kommune et rengøringsfirma for at gøre rent på plejehjemmene. Men efter kommunesammenlægningerne 1. januar er denne service lagt over på personalet. På madområdet skal personalet nu varme maden og servere den, hvor de tidligere fik den leveret varm og lige til spisning. - Problemet er, at samme bemanding på plejehjemmene skal ordne det, som private virksomheder før tog sig af. Nu skal de både gøre rent på beboernes stuer, vaske tøj og forberede mad, siger Niels Ove Christensen, der er formand for ældrerådet i Aalborg kommune. Anna Lis Hansen kan godt mærke besparelser i det daglige arbejde og ser frem til at gå på efterløn: - Det er hårdt. Jeg bliver gal, når folk siger, at det ikke er nødvendigt at gå på efterløn. Jeg er slidt ned som 60-årig. Plejehjemsleder på Hellashøj Vibeke Winther fortæller til NORDJYSKE, at hun gik ned med stress i starten af året på grund af for meget arbejde. Siden kommunesammenlægningerne er der kommet øget brugerbetaling på madordningen. I de tre tillægskommuner, Hals, Sejlflod, Nibe og Aalborg lå priserne før på 35,5 kr. for mad. De er nu steget til 40,5 kr. Klar med tre milliarder Socialminister Eva Kjer Hansen (V) står klar med konkrete tiltag for at ændre på den store mangel på arbejdskraft i ældreplejen: - Der er behov for at forbedre ældresektorens image og gøre arbejdet mere attraktivt, siger ministeren, der er opmærksom på de ansattes arbejdsmiljø. - Ved næste finanslov afsætter vi 3 mia. kr. til ældreområdet, der blandt andet skal gå til en massiv indsats over for arbejdsmiljøet, siger Eva Kjer Hansen. Men regeringen møder modstand fra oppositionen. Både Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og SF mener, at de ansatte har alt for lidt tid til at udføre deres opgaver. - Problemet er, at regeringen har indført så meget kontrol, at de ansatte opfatter det som manglende tillid. Vi vil blandt andet hæve lønnen for de ansatte i ældreplejen ved at give kommunerne 1 mia. kr, siger Anne Baastrup, der er socialordfører for SF. Genbrugte ble Johanne Louise Jensen sidder stadig i fællesstuen, hvor der udover hende sidder en ældre dame i den røde fløjlssofa fra 1970’erne, mens en mand sidder og sover med hovedet ind over spisebordet. Den ansatte har ikke sagt ét ord til beboerne i små tre timer, hvor hun har rendt frem og tilbage mellem personalestuen og køkkenet. Mens Nora Jensen giver sin mor lidt kaffe gennem et sugerør, fortæller hun flere uacceptable episoder fra Hellashøj, hvor hendes mor ikke har fået den til-strækkelige pleje: - Jeg har flere gange haft brug for personalet, hvor jeg er gået ned på personalestuen. På døren har der så hængt et skilt med teksten: ”Fagligt møde, vil ikke forstyrres.” Et par gange har jeg taget i døren, idet min mor har skullet på toilettet, og så har de siddet og drukket kaffe og røget cigaretter. Det gjorde mig vred. Samme vrede er kommet til udtryk de gange, hvor Nora har set, at personalet har brugt den samme ble, når de har skiftet Johanne Louise. - Man kommer herned i godt humør, men tager hjem i dårligt humør, fordi man oplever, at ens nærmeste ikke får nok hjælp, siger Nora Jensen.