Hjørring

Ældrepolitik

LÆSERBREV

I et ret så fyldigt oplæg. der har en deadline 1. oktober, forklarer SÆH-udvalget, hvad man har tænkt sig af ældrepolitik for de kommende år. Det er tillige et debatoplæg, hvor man undervejs i materialet lægger diskussionsspørgsmål frem til drøftelse. Det er givetvis et velgennemarbejdet oplæg, som nok kan give anledning til nogle timers læsning, hvis man skal igennem det hele. Men risikoen for, at der er en del, som står af gennemlæsningen allerede på første side, er bestemt til stede. Ikke måske på grund af det tætte og koncentrerede sprogbrug, men fordi man allerede fra starten taler ret så kraftigt ned til ældregruppen: I det moderne samfund, hvor tekniske landvindinger og informationsmængden gennem IT forøges i en rivende hast, er den gamles erfaringer kun indgangen til en kuriøs fortid, og den kan – for at blive i billedet – rummes på et meget lille memory-stick. I sandhed et kuriøst udspil, der grænser til det maliciøse. Man slår kort og godt fast, at her en gruppe, der for så vidt kan undværes i debatten. Senere i det indledende oplæg tales der dog om såvel et forståeligt sprog som et IT-område, der vil kunne sætte nye normer for pleje og kommunikation. Hjørring Kommune har udformet et grundigt oplæg, som nok kan fortjene en positiv opmærksomhed. Mange gode kræfter udviser her en positiv opmærksomhed over for ældregruppen. Men hvor var den (de) personer henne, som skulle gennemlæse oplægget før udsendelsen? Meningen med denne lille artikel er naturligvis at være med til at tage oplægget til ældrepolitikken alvorligt. Hvor er vi nu? Held og lykke med det videre arbejde.