Ældrepolitisk debat på tværs af to kommuner

Ældre Sagen i Mariagerfjord og Rebild er gået sammen med seniorrådet i Mariagerfjord og ældrerådet i Rebild for at arrangere en ældrepolitisk temadag tirsdag formiddag 13. september på Rold gl. Kro.

Ældreforhold 12. september 2011 13:56

- Det er første gang, vi prøver sådan et samarbejde mellem ældreråd og Ældre Sagen i begge kommuner, så det venter vi os meget af, siger Ingrid Bylling, formand for ældrerådet i Rebild Kommune. Hun kan samtidig oplyse, at temadagen blev arrangeret for flere måneder siden og således ikke har noget med det aktuelle folketingsvalg at gøre. Derimod er det lokalpolitikere fra de to kommuner, der har sagt ja til at stille op i panelet til debat. Fra Mariagerfjord er der tilsagn fra borgmester H.C. Maarup (S) og formand for sundheds- og omsorgsudvalget Poul Bergmann (S), mens Rebild Byråd stiller med 1. viceborgmester Helle Astrup (S) og formand for sundhedsudvalget Henrik Christensen. Temaet for dagen er "Varme hænder og/eller teknologi i ældreplejen", og politikerne har på forhånd fået fem spørgsmål, de skal forholde sig til. Hvordan vil kommunerne bruge velfærdsteknologien, og har politikerne tænkt sig at udarbejde et etisk kodeks? Hvordan vil man i kommunerne tage udgangspunkt i brugernes og personalets hverdag, og tages der hensyn til borgernes ønsker og ikke kun om teknologien virker eller ikke virker. Hvordan vil man i kommunerne opruste visitationen til at tage udgangspunkt i den enkeltes behov og vide hvilke teknologiske muligheder der findes? Vil man respektere et nej? Vil man i kommunerne aktivt støtte frivillige og pårørende i at bruge og lære ældre ny teknologi? Hvordan vil man i kommunerne arbejde for, at nye og afprøvede velfærdsteknologier som udgangspunkt godkendes som hjælpemidler på baggrund af en faglig vurdering og derved etablere en fair og lige adgang til ny teknologi? Temadagen begynder med kaffe og rundstykker, og kl. 9 går man for alvor i gang med Erik Ustrup som ordstyrer. Formand for Ældre Sagens teknologiudvalg, Ebbe Johansen, og Inger Kirk Johansen, konsulent i Hjælpemiddelinstituttet kommer med hver deres oplæg, før paneldebatten begynder kl. 11.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...