Ældreråd beklager besparelser

Reduktioner får uheldige konsekvenser for ældre

PANDRUP:Besparelserne på ældreområdet på næste års budget får en række alvorlige konsekvenser for ældre i kommunen. Det slår formanden for Ældre- og handicaprådet, Bent Jensen, fast. Nedskæringer på dagcentre, brugerbetaling på transport af pensionister og øgede madpriser er nogle af forhold, som rådet er utilfredse med. Læs mere i NORDJYSKE STIFTSTIDENDE søndag.