Ældreforhold

Ældreråd: Bevar køkken

Står det til Ældrerådet i Vesthimmerlands Kommune, så skal politikerne glemme alt om at nedlægge modtagekøkkenet på Gedsted Ældrecenter.

VESTHIMMERLAND:Tværtimod skulle der etableres tilsvarende modtagekøkkener på alle andre ældrecentre i kommunen, mener rådet. Der er i dag modtagekøkken i Gedsted og på Højgården i Farsø. Køkkenpersonale i de to køkkener tilbereder morgenmad og mellemmåltider og varmer middagsmaden og anretter aftensmaden til beboerne på de to plejecentre. Som led i harmoniseringen foreslås modtagekøkkenet i Gedsted lukket. Arbejdsopgaverne overgår i stedet til plejepersonalet på ældrecentret. - Det er vi i Ældrerådet meget imod. Systemet i Gedsted er i vores øjne den optimale måde at drive et køkken på et ældrecenter på, siger Erik Pallisgaard, formand for Ældrerådet. Rådet havde sagen på dagsordenen for nyligt, og her tog man også så småt fat på at planlægge valget til Ældrerådet, som skal afvikles i november i år, samtidig med kommunalvalget. I samarbejde med forvaltningen vil Ældrerådet afholde en række orienteringsmøder i de fire største byer i kommunen. Det første bliver holdt på Knabergården i Aalestrup torsdag 27. august. Derefter holdes møderne i Løgstør 2. september, i Farsø 3. september og i Aars 9. september. - Man kan godt begynde at se, om der er nogle emner, man ønsker at få opstillet til ældrerådet, siger Erik Pallisgaard. Ved sidste valg var det på forhånd besluttet, at der skulle vælges tre fra hver af de fire gamle kommuner. Sådan bliver det ikke denne gang. Alle de opstillede personer bliver lige opstillet på én liste, så det er de personer, der får flest stemmer, der er valgt til Ældrerådet.