Ældreråd: Drop besparelser

Dårligere service kan få vidtrækkende konsekvenser

PANDRUP:Ældre- og Handicaprådet i Pandrup Kommune tager skarpt afstand fra de besparelsesforslag, som politikerne skal diskutere i forbindelse med budget 2004. Hvis besparelserne bliver gennemført, vil det få vidtrækkende konsekvenser for kommunens ældre, fastslår rådets formand, Bent Jensen, Hune, der bl.a. beklager forslag om øget brugerbetaling og forringelse af rengøringen. Ikke mindst forslaget om at lade apoteket dosere lægeordineret medicin kritiseres af rådet. - Når ældre får leveret medicinen, risikerer man, at nogen tager det hele på én gang eller glemmer at tage den. Tilsynet med de ældre bliver dårligere, siger Bent Jensen, der tilføjer, at det har stor betydning, at der kommer en sygeplejerske i hjemmet og holder øje med, at forholdene er i orden. En konsekvens af besparelsesforslaget kan ifølge Bent Jensen blive, at flere får brug for ophold på plejecentre eller indlæggelser på sygehuse. Socialudvalget har peget på, at kørslen til dagcentrene kan hæves fra 10 til 20 kr. pr. gang. - Hvis prisen stiger, vil flere ældre ikke komme på dagcentrene og få den kontakt og træning, som de har godt af. Hvis færre ældre benytter dagcentre, vil politikerne måske sige, at interessen ikke er stor nok, og så man det være, at man lukker dagcentret i V. Hjermitslev, siger Bent Jensen. Han afviser også øget brugerbetaling på maden, fordi det vil få flere ældre til at droppe madordningen. Det kan føre til, at flere borgere kommer til at spise fordærvet mad. I alt kan øget egenbetaling betyde, at ældre skal af med op mod 300 kr. om måneden, og det er ikke rimeligt, påpeger Bent Jensen. Ideen om at nedlægge køkkenerne på plecentrene i V. Hjermitslev og Saltum beklager rådet også. - De ældre har en glæde ved at dufte, hvad de skal have til middag, siger Bent Jensen, der understreger, at der i første omgang vil være udgifter forbundet med at udvide Centralkøkkenet og etablere modtagekøkkener på plejecentrene. Forslaget om at skære ned på rengøringen, så ældre kun får gjort rent én gang om måneden, er også helt uacceptabelt. - Det vil få store omkostninger, og jeg forstår ikke, hvis politikerne vil tage ansvaret for et gennemføre et forslag, der har så vidtrækkende konsekvenser, siger Bent Jensen. Han opfordrer politikerne til at tænke lidt mindre på at styrke kommunens kassebeholdning på bekostning af forholdene for ældre.