Ældreråd godt tilfreds med politikere

Politisk støtte til hospice og Sund By gav tilfredshed hos de ældre

Har­ry An­drea­sen og de an­dre 12 med­lem­mer i Sammenlægningsældrerådet er godt til­fred­se med de po­li­tis­ke to­ner, de fik at høre på de­res se­nes­te møde.Foto: Ben­te Po­der

Har­ry An­drea­sen og de an­dre 12 med­lem­mer i Sammenlægningsældrerådet er godt til­fred­se med de po­li­tis­ke to­ner, de fik at høre på de­res se­nes­te møde.Foto: Ben­te Po­der

NY HJØRRING: De ældre i Ny Hjørring skal også have indflydelse på storkommunen, og det har de blandt andet via det såkaldte sammenlægningsældreråd. I rådet sidder 13 ældre, og de valgte på deres seneste møde at gå i direkte dialog med politikerne - i egenskab af Karl Bornhøft (SF), formand for sundheds-, ældre- og handicapudvalget i Ny Hjørring Kommune. Målet var at drøfte en lang række emner, der har betydning for de ældre. Formand for rådet, Harry Andreasen, var vældig godt tilfreds med mødet. - Karl Bornhøft talte om sine visioner på ældreområdet, og de ting, som han lagde op til, kan ældrerådet altså godt tilslutte sig, fortæller han. Harry Andreasen fremhæver blandt andet Bornhøfts støtte til tanken om et hospice i Hjørring, og at man skal arbejde på at få ånden fra det kendte plejehjem Lotte bredt ud i storkommunen. - Bornhøft var også enig med os i, at der skal være Sund By butikker i hele den ny kommune. Det har man jo ikke i Hjørring, i dag, påpeger Harry Andreasen og tilføjer: - Om det hele så kan lade sig gøre rent økonomisk er en anden sag. Det blev der talt meget om. Ønske om et ældreblad Sammenlægningsældrerådet har også nogle ønsker, som de på mødet bad Bornhøft og politikerne arbejde videre med. Blandt andet vil de gerne have et ældreblad, ligesom man har bladet Klittjørnen i Hirtshals. - Det er god idé, for at man får noget information ud til alle over 65 år. Ellers er der mange, der ikke får noget at vide, siger han. På mødet blev det også aftalt, at sammenlægningsældrerådet to gange om året skal mødes med det politiske udvalg, og der skal laves et fælles møde med idéudvikling på programmet. Sammenlægningsældrerådet mødes fast den anden tirsdag hver måned. Det foregår altid ude på et ældrecenter eller lignende, hvor man kan få en rundvisning og møde nogle af de ældre.