Ældreforhold

Ældreråd: Husk at spørge os

Rådet er utilfreds med, at de kun hører fra sundhedsudvalget

VESTHIMMERLAND:Sundhedsudvalget, der beskæftiger sig med ældreplejen, er flinke til at sende deres sager til høring hos det nye sammenlægningsældreråd. Men resten af udvalgene glemmer det. Den situation vil ældrerådet have lavet om på. Så på rådets seneste møde besluttede medlemmerne at sende et brev til borgmester Jens Lauritzen, hvor de klager over mangelen på information. ”Vi er meget utilfredse med, at ældrerådet ikke, som loven siger, får budgetter fra alle stående udvalg, som omhandler de ældre i kommunen. Loven siger nemlig, at alle relevante spørgsmål, som vedrører de ældre i kommunen, skal sendes til høring i ældrerådet, før de bliver vedtaget i sammenlægningsudvalget”, påpeges det i brevet. - Der er for eksempel beslutningen om at nedlægge biblioteksfilialerne i Blære, Vegger og Haubro, siger ældrerådets formand Erik Pallisgaard. Det er en lukning, der måske især rammer de ældre borgere. Han nævner også et andet eksempel, nemlig bustrafikken. - Det hører vi heller ikke noget om, selv om det også er noget, der berører de ældre, påpeger han. I brevet til Jens Lauritzen understreger sammenlægningsældrerådet, at reglerne siger, at landets ældreråd skal informeres om alle forslag, der vedrører de ældre, og at det skal ske i god tid. Det er senest blevet stadfæstet af Socialministeriet på baggrund af et spørgsmål fra statsamtet i København. ”Ældrerådet her i Vesthimmerland mener også, at denne afgørelse gælder her. Vi har faktisk ikke fået ret meget til udtale her i kommunen, ud over fra sundhedsudvalget, men det er måske en forglemmelse, som vi håber vil blive rettet for eftertiden”, står der i brevet. Rådet slutter af med et ønske om, at borgmesteren vil påtale sagen over for udvalgsformændene.