Ældreråd med på råd

Ældreråd bedt om at finde besparelser for 455.000 kr.

Skal der spares fem, ni eller ti minutter på rengøringen hos de ældre? Det er spørgsmål, som medlemmerne af Ældrerådet i Brønderslev Kommune nu skal tage stilling til.Arkivfoto: Michael Koch

Skal der spares fem, ni eller ti minutter på rengøringen hos de ældre? Det er spørgsmål, som medlemmerne af Ældrerådet i Brønderslev Kommune nu skal tage stilling til.Arkivfoto: Michael Koch

Skal der skæres i rengøringen hos de ældre, skal der reduceres i normeringen på plejecentrene eller skal der spares på plejen af de hjemmeboende ældre? Det er de forslag, medlemmerne af Ældrerådet i Brønderslev Kommune er blevet bedt om at tage stilling til. Det står også Ældrerådet frit for at komme med alternativer til de spareforlag, som er blevet udarbejdet af kommunens embedsmænd. Men på bundlinjen står, at der skal findes besparelser for 455.000 kr. på ældreområdet. Det er penge, som politikerne i ældreomsorgsudvalget ikke tidligere har kunnet finde. Derfor har udvalget nu sendt opgaven videre til Ældrerådet. At sagen er sendt til behandling i Ældrerådet skal ses som et udtryk for at politikerne ønsker i endnu højere grad at tage de ældres egne repræsentanter med på råd i spørgsmål, der gælder ældreområdet. Ved, hvor skoen trykker - Som medlemmer af Ældrerådet er det jo dem, der har skoen på, og som derfor ved, hvor den trykker, siger Peer Thisted (S), der er formand for kommunens ældreomsorgsudvalg. At det ikke er nogen let opgave, Ældrerådets medlemmer er kommet på, afspejles i sagens historik. Flere gange tidligere har besparelsen været drøftet i både ældreomsorgsudvalget, økonomiudvalget og byrådet. Også medarbejdernes repræsentanter har været hørt i spørgsmålet om besparelserne, der har været drøftet i kommunens medarbejderudvalg. Indtil videre er det lykkedes politikerne at finde besparelser for sammenlagt 120.000 kr. ud af en samlet besparelse på 575.000 kr. Fire forslag I forslagene fra embedsværket er det lagt op til, at den resterende besparelse på 455.000 kr. kan findes på fire forskellige måder. Det første forslag går ud på at skære yderligere i normeringen på plejehjemmene. I budgettet for 2011 er det allerede vedtaget, at der i dagvagten skal spares 27 personaleminutter pr. beboer. Hvis denne reduktion sættes op til 40 minutter kan der spares 455.000 kr. Skære i rengøring Det andet forslag går ud på at skære i rengøringen hos 404 af kommunens ældre, der får gjort rent hver 14. dag. I dag får de ældre 90 minutters rengøringshjælp hver 14. dag. Afhængigt af, om minuttallet sættes ned til 85, 81 eller 80 minutter i stedet, kan der spares mellem 257.000 og 515.000 kr. Herudover kan der spares 134.000 kr. ved at skære i rengøringshjælpen fra 60 minutter til 55 minutter hver 14. dag hos 210 ældre. Skære i plejen Det tredje forslag består i en kombination af de to første forslag, og det fjerde forslag går ud på at skære yderligere i plejen af de ældre. Hvis man reducerer plejen fra 28 minutter om ugen til 27 minutter om ugen hos 162 ældre samt fra 182 minutter om ugen til 175 minutter om ugen hos 189 ældre, vil man kunne spare 455.000 kr. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Tage Enevoldsen, der er formand for Ældrerådet.