Ældreråd ønsker flere toiletter

Ældrerådet foreslår nu toiletter i forbindelse med det ny torv iAlgade

BRØNDERSLEV:Der er for få toiletter i Brønderslev. Det vil ældrerådet nu have noget gjort ved. Spørgsmålet blev rejst på ældrerådets møde med pensionistforeningerne. I ældrerådet har man lagt hovederne i blød for at finde placeringsmuligheder. Og rådet foreslår nu, at der etableres et toilet i tilknytning til torvet ved projektet på slagterigrunden i Algade. - Det er en bynær placering, og det vil være naturligt at etablere et toilet her. Spørgsmålet om toiletter var første gang oppe at vende på ældrerådets møde i april. Siden har ældrerådet haft møde med Brønderslev Kommune omkring problematikken, men det har ikke medført, at man er kommet tættere en løsning. Brønderslev Kommune har peget på, at de fleste supermarkeder har toilet, ligesom mange forretninger har kundetoiletter. Svaret fra Brønderslev Kommune til de ældre er således, at de kan spørge pænt i forretningerne, om de ikke kan låne et toilet. Brønderslev Kommune havde et toilet ved rådhuset, Det Røde Kabinet, men det blev flyttet, og der er ikke fundet en ny plads til det. Planen var, at det kun var midlertidigt, at den runde toiletbygning blev taget ned, og at der skulle findes et sted til at stille den op. Brønderslev Kommune mener ikke, at den skal stå ved rådhuset, efter at advokat HenrikSkaarup har renoveret nabobygningen. Der er et toilet ved musikskolen på Peder Møllers Plads, men det holdes ikke ved lige, så nogle afholder sig fra at benytte det. Der var dog på ældrerådsmødet flere, der pegede på, at de benytter toiletter. - Der var ellers et toilet i Christiansgade, men det blev fjernet efter nogle år. Vi har ikke kunnet få nogen forklaring på, hvorfor det forsvandt, sagde Poul Holm-Christiansen. Nu håber de ældre så, at der etableres toiletter i tilknytning til byggeriet på Slagterigrunden.