Ældreråd og Ældre Sag

Ældreforhold 1. november 2002 07:00

HIRTSHALS: Valget til et nyt ældreråd i Hirtshals Kommune har givet anledning til nogen forvirring hos mange. Valget finder sted som brevstemmevalg i dagene op til 8. november. Forvirringen opstår p.g.a. et vist navnesammenfald mellem det lovpligtige Ældreråd og foreningen Ældre Sagen. - Ældre Sagen er en landsforening med 450.000 medlemmer. Der findes lokalafdelinger og det specielle ved en sådan forening er, at den kan opløse sig selv, hvis det er det, medlemmerne vil, forklarer Erik Borup Madsen, som er formand for Ældre Sagens lokalkomité i Hirtshals. Ældrerådet er derimod et lovpligtigt organ, som alle kommuner skal oprette. Et organ som kommunen er forpligtet til at høre i alle kommunale sager, der har med ældreområdet at gøre. Ældre Sagen og Ældrerådet har derfor ikke andet med hinanden at gøre end en vis navnelighed. Og så kan et valgt ældrerådsmedlem naturligvis sagtens også være medlem af foreningen Ældre Sagen eller af Marineforeningen eller Husmoderforeningen eller en hvilken som helst anden forening.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...