Sindal

Ældreråd skal høres

Ældrerådet i Sindal kommune har sendt et brev til politikerne i socialudvalget, hvor det understreges, at rådet skal høres i sager, der vedrører ældre. - Det skal vi nok være opmærksomme på, siger udvalgsformand Nanna Andersen (V).