Ældreråd til træf om fremtiden

Ældreforhold 21. september 2004 06:00

BRØNDERSLEV: Ældrerådene fra Vendsyssel - med undtagelse af Brovst - var i går samlet til træf i Brønderslev. Risagerlunds kælder husede de cirka 80 deltagere, og dagen bød på god mad, sang - og ikke mindst på debat om fremtiden. Blandt andet drøftede deltagerne ældrerådenes samarbejde med forvaltningerne og rådenes rolle i de nye storkommuner. Fra Hals Kommunes Ældreråd var der i den forbindelse forslag om etablering af sammenlægningsudvalg for ældrerådene. En del af debatten handlede også om, hvilke udadvendte aktiviteter - for eksempel af forebyggende art - ældrerådene kan påtage sig. Og netop forebyggelse havde formand for Brønderslev Kommunes social- og sundhedsudvalget, Birgitte Josefsen, valgt at fokusere på i sit oplæg. - Vi har bevæget os fra altid at have fokus på helbredelse til at have fokus rettet på forebyggelse. Den udvikling har vi med begejstring fulgt i Brønderslev, hvilket resulterede i at Brønderslev kommune som en af de første indgik sundhedsaftale med Nordjyllands amt. - Vi har i lang tid arbejdet på at ændre holdninger hos brugerne af de offentlige tilbud på ældreområdet. Birgitte Josefsen konstaterede, at holdningsændringen er hjulpet godt på vej af, at sundhedsfarligt personale gennem mange år er uddannet i, at forebyggelse er vigtigt. - Byrådet er derfor i dag lidt stolte af at kunne præsentere en bred vifte af forebyggelsestilbud til alle borgere uanset alder. Udvalgsformanden nævnte en stribe tilbud målrettet ældre. Et af projekterne er "Stolemotion ", som tog sit udspring på Elmehøj i Øster Brønderslev. - Projektet har vist sig at være en succes, og nu tilbyder vi "Stolemotion" til alle vores plejehjemsbeboere. - Fysisk aktivitet for ældre borgere bærer frugt. Borgerens funktionsniveau kan vedligeholdes og for nogen øges.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...