Ældreråd tilgodeses

Tilstrækkeligt med midler til både Seniornyt og til kurser

AABYBRO:Aabybro Kommune giver tilskud til udgivelsen af ældrebladet, Seniornyt, og generelt bliver de ældre borgers aktiviteter positivt tilgodeset, oplyser Eva Rytter (S), formand for socialudvalget. Baggrunden er kritik i Ældre- og Handicaprådets beretning og i NORDJYSKE søndag af, at kommunerne ikke yder tilstrækkeligt med økonomisk støtte til rådets kursusvirksomhed. Desuden har rådets formand,Allan Jensen, påpeget, at det er et økonomisk puslespil at udgive Seniornyt, som er afhængig af støtte fra kommunen. - Vi har givet penge til Seniornyt fra paragraf 115 midler, der går til støtte af frivilligt socialt arbejde, siger Eva Rytter. Puljen uddeles to gange årligt efter ønske fra foreningerne. - Vi gav i december 14.000 kr. til ét års udgivelse af Seniornyt, men det er jo op til Ældre- og Handicaprådet at finde ud af, hvor mange udgivelser de vil have på et år. Desuden gav vi nogle råd om en billigere distribution, siger Eva Rytter. Hun tilføjer, at der ved den seneste uddeling i juni blev givet penge til 14 af 17 ansøgere. - Og ud af de 14 var de otte ansøgninger om aktiviteter for ældre. Så vi tilgodeser ældregruppen positivt, siger Eva Rytter og tilføjer, at Seniornyt ikke er ene om at give ældre informationer om rettigheder og pligter. - Vi annoncer vigtige oplysninger i Aabybro Posten eller informerer målgruppen direkte per brev, siger hun. Endelig afviser hun kritikken af manglende støtte til at sende rådet på kurser. AllanJensen har tidligere oplyst i NORDJYSKE, at kommunen årligt får 50.000 kr. i bloktilskud fra Staten til kurser for Ældre- og Handicaprådet, som dog kun drager gavn af de 16.000 kr., mens kommunen beholder resten. Men det tegner ikke hele billedet, siger Eva Rytter. - Vi stiller også gratis sekretær til rådighed til deres møder, og vi har hjulpet med at holde et fælles møde for rådene i Jammerbugt-kommunerne, og vi betaler rådets kontingent for at være med i deres amtsorganisation. Og det er ikke regnet med i det beløb, som Allan Jensen nævner, sigerEva Rytter. Hun tilføjer, at rådet hvert år skal indsende et budget med ønsker for kursusvirksomhed. -Ud fra det tager vi så stilling, og rådet har været på kursus i ældrerådenes virksomhed, siger hun. Og det er almindelig praksis, at ikke hele beløbet til et område fra bloktilskuddet bliver brugt specifikt til emnet, men en del indgår i den almindelige prioritering i kommunens økonomi, oplyser hun.