Ældreråd var på trafiktur

HADSUND:Det kunne sagtens gå hen at blive lettere at færdes for rollator- og kørestolsbrugere i byerne i Hadsund Kommune. Formanden for ældre-handicaprådet, Holger Graversen, er i hvert fald forventningsfuld, efter at rådet har præsenteret en række trafikale uhensigstmæssigheder for den kommunale chef for teknik- og miljøområdet Per Alstrup - og at denne tog positivt imod de ønsker, rådet kom med, efter at have været på besigtigelsestur rundt i kommunen. - Jeg synes, at vi havde en god dag - også fordi Per Alstrup var positiv - så nu venter vi spændt, siger Holger Graversen og fortæller, at der er ganske mange steder, hvor det er vanskeligt at passere for rollatorer og kørestole. - Og selvfølgelig for barnevogne ... ja, det skal vi jo ikke tage os af, men alligevel, siger Holger Graversen. Rådet har blandt andet konstateret, at det ved mange kryds er svært at komme ned fra fortovet til kørebanen og op igen. Derudover har man især peget på behovet for fodgængerfelter ved krydset i Øster Hurup. En opfyldelse af et sådan ønske vil involvere amtet. Udover henvendelsen til kommunen agter ældrerådet også at skrive til handelstandsforeningen i Hadsund for at gøre opmærksom på, at adgansgsforholdene er vanskelige til en række forretninger i Storegade.