Ældreråd vil kæmpe for varm mad

Efter et hasteindkaldt møde vil ældrerådet for den ny JammerbugtKommune slå et slag for, at varm mad stadig skal være en mulighed

Lars Brøndum Nielsen
For­mand for æld­re­rå­det i den ny Jam­mer­bugt Kom­mu­ne, Jør­gen Hel­lum, har fulgt med i de­bat­ten og me­ner, at den so­cia­le tryg­hed vil for­svin­de, hvis æld­re for frem­ti­den vil få bragt mad ud fær­re gan­ge. Ar­kiv­fo­to: Mar­tin Dam­gård
Ældreforhold 10. oktober 2006 06:00

JAMMERBUGT: I dag mødes sammenlægningsudvalget for at diskutere fremtiden for ældres madordning i den ny Jammerbugt Kommune. Her ser ældrerådet gerne, at varm mad bliver taget med i overvejelserne. - Vi kan se, at der er lagt op til et analysearbejde af den kommende madordning, hvor valget kun står mellem køle- og frostmad. Der vil vi fra ældrerådets side anbefale, at en ordning med varm tillavet mad indgår i den analyse, siger Jørgen Hellum, der er formand for ældrerådet i den ny Jammerbugt Kommune. Rådets medlemmer har i den seneste til fulgt med i debatten omkring ændringerne i madordningen i forbindelse med sammenlægningen, og de ser med ængstelse på udsigterne til, at madservice måske vil køre ud med frostkasser frem for varmekasser i fremtidens storkommune. - For det første er der en god service i, at folk får daglig frisk tillavet mad, men ud over det er der en kæmpe sidegevinst i det tilsyn som hjemmehjælperne jo kan give de ældre. Det giver social tryghed for de borgere, der bor hjemme og får maden bragt ud, siger Jørgen Hellum. På spørgsmålet om, hvad han siger til mulig frostmad over hele Jammerbugt Kommune med en ugentlig udbringning, er han klar i mælet. - Det vil være helt uacceptabelt fra vores side, fordi så er der jo skåret helt ind til benet, og den sociale tryghed er væk, pointerer Jørgen Hellum. Og han kan ikke forstå det økonomiske argument for, at valget kun skal stå mellem køle- og frostmad. - Jeg kan jo se, at private køkkener, der leverer varm mad ud til ældre, løber rundt og kan leve af det. Så må det jo også kunne lade sig gøre i kommunalt regi, slutter Jørgen Hellum.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...