Lokalpolitik

Ældrerådet er blevet hørt

Ældre kan låne til miljøbidrag, rottebekæmpelse og skorstensfejning

BRØNDERSLEV:Byrådet i Brønderslev har ændret en beslutning, den tidligere har truffet. Efter anbefaling fra social- og sundhedsudvalget besluttede byrådet, at der med virkning fra 1. januar kan ydes lån til betaling af ejendomsskatter. I marts besluttede byrådet, at der kun ydes lån efter skal-bestemmelsen. Det vil sige alene lån til betaling af ejendomsskat uden afgift. Nu ydes der også lån til betaling af ejendomsskat, inklusive miljøbidrag, rottebekæmpelse samt skorstensfejerbidrag. Ifølge borgmester Jens Arne Hedegaard (V) er beslutningen også ændret, fordi det administrativt bliver for dyrt at udskille disse bidrag til borgernes egenbetaling. Medlem af ældrerådet, Rikard G. Jespersen siger, at han er glad for, at ældrerådets høringssvar har været medvirkende til, at sagen er blevet taget op til fornyet vurdering, og endda ændret. - De borgere, der har betalt opkrævningen på genbrugs- og renovationsafgift for 2003 får de indbetalte beløb tilbagebetalt, så 2003 administreres i overensstemmelse med vilkårene, der har været gældende fra 1996. Rikard G. Jespersen overværede byrådsmødet, og han glæder sig over, at høringssvarene var medtaget i deres fulde ordlyd på byrådets dagsorden, og ikke kun et bilag til punktet. - Det er første gang i min tid i ældrerådet, at jeg har oplevet, at byrådet har ændret en beslutning, efter at have lyttet til ældrerådet. - Nye låntagere, der søger lån til ydelser, der forfalder 1. januar 2004 eller senere, ved hvad de går ind til, og kan lægge budget efter det, påpeger Rikard G. Jespersen. - Derimod kan de nuværende låntagere med rette føle sig skuffede i deres forventninger, hvis det fremover kun bliver færre afgifter, der ydes lån til. For så vidt angår 2003 udtaler ældrerådet, at omlægningen af kommunens opkrævningsform i 2003, hvor udgift til genbrugsafgift og renovation ikke som tidligere er optaget på selve ejendomsskattebilletten har medført, at omkring 70 låntagere har betalt disse afgifter i stedet for at få dem "indefrosset". Ifølge Jens Arne Hedegaard er der kun ca. 70 borgere, der optager lån til betaling af ejendomsskatter. Rikard G. Jespersen regner med, at flere vil benytte sig af muligheden.