Ældrerådet er tæt på de politiske beslutningerne

De ældres repræsentanter ved, hvad der foregår, før mange andre

Ældreforhold 20. september 2002 08:00

FREDERIKSHAVN: - Det er spændende at være tæt på beslutningerne og vide, at vi i Ældrerådet skal høres og dermed får at vide, hvad der foregår, inden beslutningerne bliver truffet af politikerne. Det gælder for eksempel det sparekataolog, som borgmesteren sidder og arbejder med. Det skal til høring i Ældrerådet på de punkter, hvor besparelserne omfatter de ældre. Formanden for Ældrerådet Per Bruun er klar til at tage en tørn mere som de ældres talerør overfor politikere og embedsmænd. Han har snart siddet i seks år i Ældrerådet, og var med fra starten, da Ældrerådet blev oprettet. Ældrerådet er et rådgivende organ, der skal høres i alle spørgsmål, der vedrører de ældre i kommunen. Det gælder mange sager i de forskellige politiske udvalg ikke bare i socialudvalget, der har ansvaret for Ældre- og handicapservice men også i teknisk udvalg, hvis man for eksempel planlægger at ændre på bustiderne. - Det eneste udvalg, vi aldrig har sager til høring fra er vist børne-og unge udvalget, mener Per Bruun. Han erkender også, at politikerne ikke altid følger Ældrerådets gode råd. - Men selvom, de ikke følger vores indstilling, så er det vigtigt, at politikerne hører, hvad vi ældre har at sige. Ældrerådet er også med i en række forskellige udvalg, der beskæftiger sig med de ældres forhold. - Vi har for eksempel siddet med i planlægningen af de nye leve-Bo miljøer, som bygges i sydbyen, på Niels Juelsvej og Søparken på Flade Engvej, fortæller Per Bruun. De er også med i klagerådet, som kommer med indstillinger til socialudvalget i klagesager omkring hjemmehjælpen. - Og så er det spændende at mødes med andre de andre medlemmer af Ældrerådet, og høre hvad de har at sige. Det giver mange spændende input, siger Per Bruun.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...