Aalborg

Ældrerådet glemt igen

INDFLYDELSE:12,7 mio. til udvidelse af produktionskøkken i Gug. Ældrerådet skal høres i alle sager som vedrører de ældre, og vi har intet hørt om dette projekt, før jeg 18.12 læser i NORDJYSKE, at beslutningen er truffet, og man er klar til første spadestik i uge 33 næste år. Jeg går ud fra at køkkenet udelukkende skal bruges til produktion af mad til ældre medborgere. Problemet i forhold til Ældrerådsarbejdet er, at vi skulle have været inde i billedet for længe siden. Vi har måttet forholde os til lukning af flere køkkener mod de ældres ønsker i 2007. Vi har bedt om dokumentation for besparelserne. Det har vi ikke fået, og den må vi udbede os, hvis vi skal medvirke i begrundelsen, dels for udvidelsen af køkkenet, dels de medfølgende udgifter ved udbringning af maden. Vi kan naturligvis også have vores store betænkelighed ved sikkerheden for, om maden når frem i al slags vejr.