Ældrerådet har lavet et stort og vigtigt arbejde

AKTIVT:Efter at der har været diverse indlæg af opstillede til ældrerådet og lokalrådene, og som ikke har deltaget i Sammenlægningsældrerådets/ældrerådets arbejde i den forgangne periode, vil jeg hermed oplyse om, at ældrerådet har lavet et stort og vigtigt arbejde, ældrerådet har været aktiv over for medierne og politikerne, ældrerådet har haft indflydelse. Alt arbejdet er gjort i et forsøg på at gøre det bedst muligt for vi ældre. Det er selvfølgelig, også det vi er valgt til. Jeg finder det derfor uretfærdigt, når nu nogle bl.a. udtaler, at vi har været en grå masse, at vi bør være vagthund overfor politikkerne, at vi ingen indflydelse har haft. Jeg kan samtidig oplyse, at vi har haft et fint samarbejde med politikerne og forvaltningerne, her først og fremmest ældre- og handicapforvaltningen. De har ikke været modspillere, men derimod medspillere. Altså kære stemmeberettiget ældre, arbejdet er vigtigt, så derfor, hvis du endnu ikke har returneret dine stemmesedler, så gør det nu. Vi er ca. 41.000, som kan stemme, og jo flere der benytter sig af denne ret, jo større slagkraft får vi. Bemærk, at til ældrerådet kan Du stemme på en af de omstillede kandidater, uanset hvilket distrikt han/hun bor i.