Ældreforhold

Ældrerådet havde selvmord på dagsordenen

Sæby Kommune med i arbejdsgruppe under amtet

SÆBY:Sæby Ælderåd havde selvmord på dagsordenen på det seneste møde. Grunden er, at formanden for rådet, Inger Persson, er medlem af en arbejdsgruppe under Nordjyllands amt, der skal prøve at finde frem til løsninger, når det handler om at forhindre selvmord hos ældre mennesker. Inger Persson har ikke de nøjagtige tal for, hvor mange selvmord der reelt er tale om - kun at problemet er stigende i Nordjyllands amt. - Der er flere demente, og flere og flere sidder ensomme ude i hjemmene. Det viser sig, at det for eksempel er enlige mænd - som har svært ved at klare sig selv - der begår selvmord, fortæller Inger Persson. I Sæby Kommune er antallet af selvmord minimal, men da der i de kommende år nærmest sker et boom af ældre, vil problemet vil være stigende. Samtidig viser de tragiske tal med al tydelighed, at kommunerne skal overveje hvert skidt, når der skal sættes ind med sparekniven,. Inger Persson mener, at den fremtidige indsats, for at bringe antallet af selvmord ned, kan ske via et samarbejde mellem hjemmehjælpen, distrikspsykiatrien og den praktiserende læge, der i tide skal finde frem til - og hjælpe - de mennesker, der har planer om at tage deres eget liv. Århus amt Problemet med selvmord hos ældre er gældende over hele landet. Århus amt offentliggjorde i år 2000, at antallet af selvmord var steget med 44 procent på blot et år. I 2000 begik 23 ældre selvmord i amtet - syv flere end året før. Det viste sig, at halvdelen af de ældre, der begår selvmord efterlader et afskedsbrev, hvor de ofte skriver, at de ikke vil være til besvær. Undersøgelsen i Århus amt viste også, at der er flere selvmord blandt ældre i beskyttede boliger og plejehjem end blandt ældre i eget hjem. I arbejdsgruppen i Nordjyllands amt sidder foruden Inger Persson - der iøvrigt var udvalgt som eneste repræsentant for ældrerådene i Nordjylland - også læger og psykiatere. Næste skridt bliver nu at få koordineret resultatet af arbejdet, så der kan blive taget hånd om problemet. Nordjyllands amt har også nedsat en arbejdsgruppe, der skal kortlægge antallet af selvmord hos andre aldersgrupper.