EMNER

Ældrerådet i Sæby mødes med foreninger

SÆBY: Sæby Kommunes Ældreråd har indbudt alle bestyrelsesmedlemmer i samtlige foreninger, der omfatter ældre borgere i Sæby Kommune til et møde på Sæby Fritidscenter onsdag den 26. oktober. På mødet vil deltagerne blive orienteret om Ældrerådets arbejde og socialudvalgsformand Hanne Christensen vil fortælle om Ældrerådets betydning set fra den politiske synsvinkel. På mødet vil der også blive orienteret om det kommende valg til Ældrerådet, som vil komme til at bestå af kandidater fra de tre nuværende kommuner - Frederikshavn, Sæby og Skagen. Fra Sæby Kommune skal der vælges tre kandidater. Proceduren og den fastlagte tidsplanen omkring valget vil blive gennemgået. Ældrerådet skal høres i alle sager, der vedrører ældre. Derfor er det vigtigt, at der er kandidater, der vil stille op til dette vigtige og ansvarsfulde arbejde i den nye storkommune. Ældrerådet har valgt at indlede deres orienteringsrunde med at sende indbydelser ud til 22 foreninger, der omfatter ældre borgere, men skulle nogen være glemt, må de endelig henvende sig til et af medlemmerne i Ældrerådet. Bestyrelsen i rådet er dog altid klar til at komme ud til de enkelte foreninger og fortælle om arbejdet i Ældrerådet, fortæller formand for rådet Inger Persson. ÅB