Ældrerådet i Skagen skaber uro

Redaktøren af kommunens blad for ældre går i protest mod Ældrerådet

SKAGEN:Det er ikke kun i forhold til bystyret, at Ældrerådet Skagen Kommune har problemer. NORDJYSKE har de senere dage fortalt om ældrerådets nu forhenværende formand Erik Thomsens dramatiske afsked i protest mod det, han kalder kommunens manglende vilje til at samarbejde med og lytte til Ældrerådet. Nu er redaktøren af kommunens ældreblad "Gadespejlet", Ulla Gjelstrup, gået i protest mod Ældrerådet. Bladet udgives af Sund By, men skrives og redigeres af frivillige medlemmer af en redaktionskomite, bliver finansieret med papir, tryk og adresselister halvt af socialog sundhedsudvalget og halvt af Ældrerådet. - Da den 10. udgave af bladet skulle til at udkomme, meddelte Ældrerådet imidlertid, at man ikke længere ønskede at betale sin del af udgifterne, hvilket betød, at bladet ikke kunne udkomme. Derfor rettede Sund By henvendelse til social- og sundhedsudvalget for at høre, om kommunen ville fordoble tilskuddet, fortæller Ulla Gjelstrup. Her kunne man imidlertid meddele, at af de penge, Ældrerådet modtog fra kommunen til dækning af rådets arbejde, var det omtalte beløb øremærket til "Gadespejlet" og skulle altså anvendes til betaling af trykning med videre. Det var man mildest talt ikke begejstrede for i Ældrerådet, hvorfor Sund By foreslog, at man tilbød rådet en plads i "Gadespejlet"s redaktionskomité. Det fik bladets redaktør og layouter, Ulla Gjelstrup, til at meddele, at i så fald ville hun overveje sin fortsatte medvirken i redaktionskomitéen, og da rådet så alligevel blev tilbudt en plads, trak Ulla Gjelstrup sig. Vi har forelagt dette forløb for Ulla Gjelstrup, der bekræfter, at hun ikke længere er tilknyttet "Gadespejlet". Hun siger: - Hvis de folkevalgte for den målgruppe, bladet henvender sig til, nemlig Skagens borgere over 60 år, ikke mener, at bladet er værd at støtte økonomisk - og de oven i købet skal have sæde i udvalget og dermed reelt vetoret overfor det, der kommer i bladet, ja, så mente jeg, at de hundredvis af timer, jeg har lagt i det blad, må kunne bruges til andet frivilligt arbejde, hvor der er mere behov for det. - Vil bladet så overhovedet kan udkomme, hvis ikke du og din computer er til rådighed? - Det er der mange, der har været så venlige at give udtryk for, men et gammelt kinesisk ordsprog siger, at hvis du vil vide, hvor uundværlig, du er, skal du stikke fingeren i en kop med vand - og så måle hullet i vandet, når du trækker fingeren op, svarer skagboen. - Jeg er overbevist om, at bladet er i gode hænder hos min efterfølger, som jeg har overladt bladets master til, og har holdt flere møder med omkring tilrettelæggelse med videre, så når nummer 11 udkommer til januar, er der ingen, der kan se forskel fra de tidligere numre bortset lige fra, at min kommentar på næstsidste side mangler, siger Ulla Gjelstrup. Det seneste nummer af "Gadespejlet" kan i øvrigt læses af alle på Sund By's hjemmeside.