Ældrerådet: Nødvendigt med mere omsorg og pleje

Flere ressourcer til hjemmehjælpen ønskes fra næste år

SÆBY:Det er et faktum, at sygehusene i Nordjyllands Amt gennemgår store og væsentlige ændringer, der får direkte betydning for ældreområdet. Ældre borgere hjemsendes hurtigt, og jævnligt er der tale om endagskirurgi, hvor partienten sendes hjem samme dag. - Antallet af plejekrævende patienter vil derfor være stigende. Dette vil ikke alene medføre yderligere ressourcer til hjemmeplejen. Det er også nødvendigt at råde over et personale, der er kvalificeret til at udføre opgaverne og har den fornødne forståelse for vore ældre medborgeres behov, lyder det i en skriftlig bemærkning fra ældrerådet. Baggrunden for bemærkningen er, at Sæby Kommune har offentliggjort et forslag til budget 2004 inden for ældreområdet. Medlemmerne i ældrerådet er enige om at støtte forslaget, men på enkelte områder er der som nævnt grund til at råbe vagt i gevær. Udover at god og kvalificeret omsorg bliver prioriteret højt, konstaterer ældrerådet samtidig, at rengøringshjælpen til ældre borgere - både i private hjem og i institutioner - har nået en nedre grænse, som medlemmerne har svært ved at acceptere. Derfor kan rådet ikke godtage, at der sker en yderligere nedskrivning på dette område. Derimod glæder ælderådet sig over, at antallet af kaldeapparater i Sæby Kommune er steget. Rådet påpeger dog, at stigningen også vil medføre yderligere personaleressourcer, da de mange opkald giver flere afbræk i personalets planlægning af deres besøg hos klienterne.

Breaking
Oversvømmelser efter dobbelt skybrud
Luk