Ældrerådet orienterer om kommende valg

Orienterings- og opstillingsmøde før valg 28. november holdes allerede i Strandby Hallen i morgen

FARSØ:Så er det ved at være tiden, hvis lokalområderne - som i dag - skal sikre sig hver en repræsentant i ældrerådet. 28. november skal kommunens ældre nemlig til stemmeurnerne for at sætte navne på medlemmerne af ældrerådet i Farsø Kommune. Men siden sidste ældrerådsvalg i 1998 har Folketinget besluttet, at valget skal foregå helt frit, og ældrerådets medlemmer afgøres af personlige stemmetal - i modsætning til den fremgangsmåde, Farsø Kommune brugte sidst. Dengang sikrede man, at hvert lokalområde fik hver en repræsentant. Og derfor må lokalområderne i oplandet, hvor beboertallet selvfølgelig er langt under, hvad man kan præstere i Farsø, for alvor ruste sig, hvis man ikke skal miste pladser. Meget symptomatisk bliver det derfor i Strandby, at det første orienterings- og opstillingsmøde finder sted i morgen eftermiddag. Mange aktiviteter Den nuværende formand for ældrerådet, Erik Pallisgaard, anbefaler så mange som muligt til at ruste sig til valget. - Ældrerådets formål er at varetage de ældres interesser ved rådgivning af kommunalbestyrelsen i alle spørgsmål, der vedrører det ældrepolitiske områder. Vi er de ældres talerør over for kommunalbestyrelsen i alle relevante spørgsmål, som rører sig på ældreområdet, fortsætter den afgående formand. Ifølge Pallisgaard har de forløbne fire år budt på en lang række aktiviteter: - Der er emner som ældrerådet, selv tager op til drøftelse, og får politikerne til at ændre på. Vi har et godt samarbejde med alle udvalg i kommunen, men især socialudvalget og udvalget for teknik og miljø, som er tættest på ældrerådet, siger han. Ældrerådet holder møde fire gange årligt, samt efter behov. Derudover er der møde med socialudvalget to gange årligt og møde med teknisk udvalg tre-fire gange i løbet af et år. Desuden udpeger ældrerådet tre af sine medlemmer til det kommunale klageråd for hjemmeplejen. Samme måde som sidst Valget skal foregå på samme måde, som for fire år siden. For hver liste skal der være mindst 15 stillere, og afstemningen vil foregå med brevstemmer. Stemmeseddelen med kandidatlisten og svarkuvert bliver sendt ud 18. november, og afstemningen finder sted i perioden mellem 20. og 27. november. Optællingen sker 28. november. Er man forhindret i at afgive stemme i overnævnte periode, kan der stemmes ved henvendelse til folkeregistret fra den 7. november. Og man har valgret når man er fyldt 60 år på valgdagen, har fast bopæl i kommunen og ikke er umyndiggjort. Ved sidste valg var der ca 1850 stemmeberettigede personer over 60 år. Der blev afgivet 1220 stemmer, det var en stemmeprocent på 66. - Det var godt, da der i andre kommuner er problemer med at komme over 20 – 25 procent, fortæller den nuværende formand for ældreårdet, Erik Pallisgaard.