EMNER

Ældrerådet på plads til de nye tider

Den store opgave bliver at forberede samarbejdet i storkommunen

HALS:Valgdeltagelsen var meget svingende til ældrerådsvalget tirsdag i de fem lokalområder i Hals Kommune. Der var fra 11 til 60 fremmødte, men der blev alle steder valgt "garvede" folk, som kender til arbejdet fra flere års virke i både brugerråd og ældreråd. Der skulle vælges fem personer, én fra hvert lokalområde, samt en personlig stedfortræder. I Hou var der mødt 41 personer op. Her blev nuværende ældrerådsformand, Grethe Jørgensen, valgt med Nils Vinther som stedfortræder. I Gandrup var der mødt 11 op, og her blev valgt et nyt medlem, Birthe Hansen, der afløser Irene Pedersen, som går ind nu som stedfortræder. I Ulsted blev Birthe Larsen nyvalgt med tidligere medlem Ruth Nielsen som stedfortræder. I Hals mødte 35 personer op. Her genvalgtes Kirsten Sloth Hansen med Birthe Jungersen som stedfortræder. I V. Hassing blev det genvalg af Arne Christensen med Grethe Meyer som stedfortræder. Her var der meget stor valgdeltagelse med ca. 60 personer, da Hassinghave benyttede valget til at åbne de nye lokaler samtidigt. Først i det nye år vil det nye ældreråd konstituere sig, og med henblik på den store opgave, som ligger forude det næste halve år med at strukturere et samarbejde med ældrerådene i Aalborg, Sejlflod og Nibe, vil rådet gennemgå alle vedtægterne som noget af det første. Selv om et ældreråd er lovpligtigt, er det op til de enkelte råd at sammensætte vedtægterne, så samarbejdet med de lokale politikere, forvaltningen, brugerrådene og centrene afspejler den lokale virkelighed. Til sammenligning med Hals Kommune taler tallene for Aalborg deres klare sprog. Når alle medlemmer af de fem ældreråd er samlet, er man 65 personer.