Boligøkonomi

Ældrerådet skal kun høres i ældrepolitiske spørgsmål og ikke huslejestigninger

HIRTSHALS: Ældrerådet skal altid høres i ældrepolitiske spørgsmål, men hvad der hører under dette område har på det seneste givet anledning til debat i Hirtshals. Agnethe Jepsen og ErikBorup Madsen benyttede spørgetiden inden byrådsmødet i september til spørge, hvodan Hirtshals Kommune kunne hæve huslejen i kommunens ældreboliger uden at høre Ældrerådet. Socialudvalgsformand Arne Jensen (UP) forklarede, at det aldrig har været kutyme at høre Ældrerådet i regnskabstekniske og lovbestemte sager, som de nævnte huslejestigninger hører under. Hirtshals Kommune har siden forespurgt hos Kommunernes Revision, og svaret herfra var det samme. Ældrerådet skal ikke høres i denne sag. Begrundelsen er, at de berørte ældreboliger i lighed med almene boliger er omfattet af love om almene boliger og dermed reglerne om beboerdemokrati. I den forbindelse kan der vælges en afdelingsbestyrelse, hvor beboerne kan søge indflydelse, men der er ikke valgt nogen afdelingsbestyrelser på ældrecentrene i Hirtshals Kommune. Derfor afholder kommunen hvert år budgetmøde på alle ældrecentre, hvor beboere og pårørende kan gøre indsigelser, komme med forslag og på anden vis gøre deres indflydelse gældende. Ældreboliger skal hvile i sig selv, så der må ikke opkræves mere i husleje end der er udgifter for, men der skal foretages henlæggelser til vedligeholdelse og tekniske installationer. Det samlede regnskab for kommunens ældreboliger viser et overskud på 55.425 kr., og der er henlagt godt 2,7 mio. kr. I spørgetiden inden byrådsmødet blev der også stillet spørgsmål om, hvorfor Hirtshals Kommune ikke har foretaget en omkonvertering af de eksisterende ældreboliglån. Det er slet ikke muligt at omkonvertere lånene, da de er inkonvertible og desuden med en meget fordelagtig rente på kun 2,5 procent, fortæller Arne Jensen. stef