Ældreforhold

Ældrerådets rolle blev diskuteret

SÆBY:Hvordan bliver Ældrerådenes rolle, og hvordan bevares nærdemokratiet for vore ældre medborgere? Det blev et centralt og fælles spørgsmål for samtlige fremmødte på det netop afholdte Ældrerådstræf, hvor også ældrerådet i Sæby Kommune deltog. 80 medlemmer af ældreråd fra hele Vendsyssel var den 20. september samlet i Brønderslev til det årlige møde. Et af emnerne på mødet var ikke overraskende Ældrerådenes fremtid i forbindelse med den forestående ændring af kommunestrukturen. Kan Ældrerådene fortsat arbejde efter de beslutninger, der politisk blev truffet i 1997? Mange spørgsmål blev rejst på mødet. Skal der være flere Ældreråd i de kommuner, hvor flere kommuner kommer til at indgå, eventuelt med et overordnet Ældreråd? Hvordan kommer det til at gå med nærdemokratiet, set med de ældre medborgeres øjne, hvis der f.eks. kun bliver et Ældreråd, der fysisk placeres langt væk fra det sted, hvor problemerne skal løses? Erfaringer fra tidligere sammenlægninger er ofte den, at jo længere der er mellem beslutningstagerne og den menige befolkning, jo mere daler interessen, troen på at det nytter noget, og jo sværere bliver det at få samarbejdet til at fungere. Samtidig er der i denne situation tale om en i forvejen sårbar gruppe medborgere. Alle 7 medlemmer i Sæby Ældreråd deltog i mødet. På nuværende tidspunkt tegner der sig ikke et politisk billede af, hvilke forhold der bliver for Ældrerådet i Sæby Kommune. Men de rejste spørgsmål, er ens for alle Ældreråd, hvordan bliver Ældrerådenes rolle, og hvordan bevares nærdemokratiet for vore ældre medborgere? Næste møde skal afholdes i Pandrup til foråret, hvor formentlig en del brikker er faldet på plads i puslespillet. ÅB