Ældrerådmand: Vi har styr på budgettet

Efter sidste års store besparelser er der atter harmoni mellem indtægter og udgifter.

- Det er et flot regnskab i betragtning af de store udfordringer, vi har haft i 2008. Vi er landet godt på benene og har virkelig formået at sætte driften på skinner. Det siger ældre- og handicaprådmand Tina French Nielsen (V), der sammen med ældre- og handicapudvalget drøftede regnskabet for 2008 i går. Politikerne i ældre- og handicapudvalget gennemførte store og meget upopulære millionbesparelser på budgettet sidste år. Det er en væsentlig del af forklaringen på, at resultatet for driftsbudgettet blev et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. - Det er jeg rigtig glad for. Det er godt gået, siger rådmanden. På spørgsmålet om, hvorvidt de ældre mon også er tilfredse, når de har oplevet serviceforringelser, siger Tina French Nielsen: - Vi skal sikre, at vi har et budget, hvor der er harmoni mellem indtægter og udgifter. Så skal vi som politikere også være klar til at tage nogle beslutninger, der ikke er så populære. Jeg synes, vi har været fair. Det er jo ikke sådan, at ældre, der før fik en times rengøring om ugen, nu kun får et kvarter. Vi har forsøgt at gøre det nænsomt. På hjælpemiddelområdet var der et merforbrug på omkring 10 mio. kr. Det skyldes i høj grad, at der er kommet nye og avancerede hjælpemidler på markedet, forklarer rådmanden. Det betyder, at ældre og handicappede får bedre hjælp, og det er positivt, mener rådmanden, der samtidig kan konstatere, at udgifterne til hjælpemidler også stiger i 2009 og de kommende år. Udgifterne til kørsel, eksempelvis til aktivitetscentre og træning, blev cirka fire mio. kr. større end forventet, men samlet set er der altså tale om små forskydninger på ældre- og handicapudvalgets budget.