Ældres helbred trues

KONFLIKT:Åbent brev til Brønderslev Kommune og byrådet. Konflikten på sygeplejeområdet truer ældres helbred og værdighed. Den har medført, at Brønderslev kommune har truffet beslutninger, som er sundhedstruende og uværdige for de borgere, der er omfattet. Siden den 2. maj har Brønderslev kommune inddraget nødkald fra 75 borgere, fordi sygeplejerskerne, der normalt besvarer nødkaldene, er i strejke, og de ledere, der under konflikten har modtaget henvendelser på nødkald, ikke magter opgaven. Kommunen har især inddraget nødkald fra borgere, som får mange besøg i døgnet eller som ikke har anvendt nødkaldet i mange måneder. Ældre Sagen lægger vægt på, at de berørte borgere, er visiteret til nødkald, og derfor har behov for nødkaldet. Nødkald bevilges ifølge Kvalitetsstandard for Brønderslev kommune ved følgende tilstande: - Stort og uforudsigeligt plejebehov - Faldtendens hvor borgeren ikke selv kan komme op - Alvorligt syge og døende - Sygdom, hvor der kan opstå alvorlige akutte situationer - Aflastning af ægtefælle ved svært nedsat psykisk funktionsevne Ældre Sagen finder, at fratagelse at nødkald fra visiterede borgere kan indebære risiko for varige skader på helbred eller førlighed. Nødkaldene bør derfor leveres tilbage til de berørte borgere, og besvarelse af nødkald bør undtages fra konflikten og medtages i nødberedskabet. Ældre Sagen er endvidere blevet bekendt med, at Brønderslev kommune ikke længere kan tage patienter hjem fra sygehuset, hvis de har behov for nogen form for hjælp fra kommunen. Begrundelsen er, at de sygeplejersker, som normalt tager sig af visitationen, er i strejke. Denne konsekvens af konflikten er nedværdigende og krænkende for de borgere, som på denne måde – bogstaveligt talt – bliver gidsler i konflikten. Ældre Sagen skal opfordre til, at Brønderslev kommune finder en løsning på dette problem.