Ældres klageråd skudt ned

Men ældrerådet i Frederikshavn Kommune har fundet en løsning

De ældres mulighed for at klage er blevet kraftigt forringet, efter Folketinget tidligere på året vedtog at nedlægge klagerådene for personlig og praktisk hjælp (modtagere af hjemmehjælp og mad). Afskaffelsen af klagerådene er en del af regeringens program for mindre bureaukrati, men beslutningen har sine omkostninger. - Jeg medgiver, at rådet i Frederikshavn Kommune aldrig har haft ret mange klager. Men hvis klagerådet bare bliver nedlagt, så bliver det jo endnu sværere at finde ud af, hvem man skal klage til, siger formanden for ældrerådet i Frederikshavn Kommune, Hanne Andersen. Ældrerådet har derfor fået vedtaget, at der udpeges en kontaktperson, som ældre borgere kan henvende sig til, hvis der for eksempel er problemer med at finde ud af, hvor i det kommunale system, man skal sende sin klage hen, eller hvis der er problemer med at formulere en klage. Den pågældende kontaktperson bliver Gitte Kock Rævdal, der er ansat i ældreafdelingen i Frederikshavn Kommune og som samtidig er sekretær for ældrerådet. - Jeg synes, det er en god løsning, og på den måde sikrer vi os, at borgere kan få hjælp til at klage, siger Hanne Andersen. Også formanden for socialudvalget, Peter Nielsen (C), er tilfreds med, at der er udpeget en kontaktperson, som ældre borgere kan henvende sig til.