Ældres kostpenge går i fælles pulje til indkøb og tilberedning

Reelt skal 45 kr. af de daglige kostpenge på 96 kr. i Leve-Bo miljøerne gå direkte til til mad og drikke

FREDERIKSHAVN:De 96 kr. om dagen eller 2880 kr. om måneden, som de 120 beboere af lejlighederne i Leve-Bo miljøerne Abildparken og Søparken betaler, dækker ikke udelukkende råvarerne til de daglige måltider. Når den svenske pølseret og det græske farsbrød serveres, har de også betalt for selve tilberedningen og for den mad personalet spiser, når de spiser med. Ifølge områdeleder for Abildparken og Søparken, Hanne Holmberg, drejer det sig om en til to personaler ved hovedmåltiderne. Hun fortæller, at de månedlige kostpenge går ind på en konto, som huset selv har. Leve-Bo miljøerne består af huse med hver 10 beboere i egne lejligheder i direkte tilslutning til husets fællesfaciliteter. Udligning - Alt, hvad der købes og bestilles, trækkes fra kontoen. Nogle har måske i en periode behov for den dyrere proteindrik og udgiften hertil udlignes over den fælles konto, siger Hanne Holmberg. Hun siger samtidig, at af de 96 kr., beboerne betaler om dagen, er det reelt 45 kr., der går til råvarerne, fordi beboerne også betaler for selve tilberedningen. - På beboermøder diskuteres madplanen, og er der ønske om stegt flæsk med persillesovs, får beboerne det, understreger Hanne Holmberg. - Personalet bestiller mad og laver mad. Nogle huse har en køkkenassistent ansat, andre foretrækker en anden sammensætning af det faste personale, og finder indbyrdes ud af det med madlavningen. Der laves ingen opgørelse i forhold til den enkelte beboer, de 45 kr. er det beløb, det beregnet koster, fastslår Hanne Holmberg. I det omfang beboerne har lyst, kan de deltage i madlavningen eller dække bord til de fælles måltider. For egen regning Hvad beboerne måtte have behov for i køleskabet i deres eget tekøkken i lejligheden, der rækker ud over de fælles madtilbud, er ligesom også alle personlige toilet-artikler for egen regning. Det bruges den fælles kostkonto ikke til. - I princippet bor de jo i egne lejligheder og med deres egen økonomi, men med tilbud om det fælleskab, den tryghed og omsorg, der følger med i Leve-Bo miljøet. De ældre administrerer selv deres personlige indkøb eller ved hjælp af pårørende, via en indkøbsordning eller, hvis de er visiteret til det, ved hjælp af personalet. Nogle vil helst selv bestemme, hvilket mønster, de vil have på køkkenrullen, eller hvilket mærke i tandpasta, de ønsker, påpeger Hanne Holmberg. Frivillig salgsbod I Søparken findes desuden en frivillig salgsbod, hvor der kan købes toiletpapir, tandpasta, ugeblade, slik m.m. Foruden de månedlige kostpenge til fælleskassen betaler beboerne yderligere 107,50 kr. til vaskepulver til deres tøjvask samt til rengøringsmidler til fællesarealerne. Fællesarealer med gange, fælles køkken, spisestue og opholdsrum er beregnet til 20 kvm. af hver af lejlighedernes 67 kvm. Rengøring i lejlighederne foregår efter samme retningslinjer, som hvis de stadig boede i eget hjem og er visiteret til hjemmeplejen. Der gøres rent hver tredje uge. Tilsvarende hjælp til et bad en gang om ugen. - Men beboerne kan selv købe ekstra rengøring, hvis de ønsker det, siger Hanne Holmberg.