Hirtshals

Ældres ledsagede ture falder væk

HIRTSHALS:Personalet på byens dagcentre går tur med de ældre i det omfang, tiden er til det, desuden bliver de ældre borgere hjulpet ud i haverne ved centrene og tilbringer så meget id ude som muligt både dag og aften. Sådan lød det social- og sundhedsforvaltningen, da denne på et socialudvalgsmøde forleden var blevet bedt om at komme med en beskrivelse af, hvordan byens ældre og plejekrævende borgere har mulighed for at få frisk luft. Og denne beskrivelse var socialudvalgsmedlem, Henrik Guldsø Nielsen (DF), som var den person, der have bedt om at få sagen belyst, godt tilfreds med. Dog måtte han beklage, at de ledsagede ture udi det pulserende liv uden for centrene vil falde væk, når økonomiske nedskæringer rammer dagcentrene. ”Med besparelserne på 100 timer på dagcentrene vil der ikke være mulighed for dette tilbud mere”, lyder det fra social- og sundhedsforvaltningen. Men udsigten til at spare på personaletimerne på området er der, idet socialudvalget netop har sendt forslaget videre til det kommende planseminar, hvor kommunens samlede budget vil blive diskuteret og efterfølgende fastlagt for det kommende år. Forslaget om besparelser på dagcentrene stemte Henrik Guldsø Nielsen og Kjeld Larsen (V) imod.