Ældres overforbrug hurtigt på vej ned

To trediedele af underskud er hentet på et år

STØVRING:Overforbruget i ældresektoren er i løbet af et år mindsket så stærkt, at det nu ikke engang står for den største ekstraudgift på Voksen- Ældreudvalgets område. Nu er det dem i den arbejdsduelige alder, der får den tvivlsomme ære. De foreløbige opgørelser over kommunens forbrug af penge i år er ganske entydige i deres beskrivelse af ældreområdets økonomi. Det nærmer sig de rammer, som politikerne satte i budgettet for et år siden, og selv om der stadig er 2,1 millioner kroner til, at hensigter og økonomisk virkelighed mødes, så er det noget, der er stor politisk tilfredshed over. Sidste år var overforbruget således på 6,6 millioner kroner, så der er tale om en meget markant forbedring, der er kommet hurtigere, end skeptikerne frygtede. - Der regnes stadig med et vist merforbrug. Men vi er helt klart på den rigtige vej. Personaleforbruget er stille og roligt blevet tilpasset opgaverne - blandt andet er der ikke så mange tidsbegrænsede stillinger, siger Voksen- Ældreudvalgets næstformand, Anders Norup (V). Bedre overblik Baggrunden for ændringerne er den gennemgribende undersøgelse af hjælpen til de ældre der blev startet i foråret og endte i løbet af sommeren. Alle de godt 500 ældre, der modtager hjælp af den ene eller anden slags i Støvring Kommune, har fået gennemgået deres ydelser med et besøg fra ældreplejen som udgangspunkt. Ansættelsen af tre ældreledere udefra for et år siden får også en pæn del af æren for, at den skæve økonomi nu er ved at rette sig. Desuden har man gjort en del ud af at få overblik over vikarer og ressourcer i øvrigt. Blandt andet ved hjælp af et overskueligt computerprogram. Lidt forenklet sagt er millionerne sparet ved hjælp af et betydeligt bedre overblik og en bedre planlægning end før. Afskedigelser i stor målestok, som der naturligvis var frygt for, når der bliver talt besparelser i stor målestok, er der ikke blevet noget af. - Der har været en vis reduktion på demens-afsnit, som vi må kalde for mindre justeringer. Men det er meget forbruget af vikarer, som vi kigger mere efter, siger Anders Norup. Flere syge Voksen-området, der dækker det øvrige sociale område, når skoler og børnepasning ikke regnes med, er nu pludselig nummer et i overforbrug med et forventet minus i regnskabet omkring 2,4 millioner kroner. Det er dog nogle helt andre ting, der spiller ind her end ved ældreplejen. En dom fra Højesteret tidligere på året har medført, at betydeligt flere end ventet har fået ret til en høj pension, og dertil kommer, at der også har været betydeligt flere, der har skullet have udbetalt sygdagpenge. - Det sidste skal måske ses i forbindelse med, at sygehusene har arbejdet på at få afviklet ventelisterne på en del områder. Dermed er der flere end ellers, der må sygemelde sig efter operationer. Hvis det er en stor del af forklaringen, så vil tallet falde til næste år, vurderer Anders Norup. Sidste år var der også et overforbrug på voksenområdet, der da hørte under den nu nedlagte Borgerforvaltning.